Regjeringen vurderer å forby kniver med lenger knivblad enn 25 centimeter. Mange bruker slike kniver til helt lovlige formål.
Regjeringen vurderer å forby kniver med lenger knivblad enn 25 centimeter. Mange bruker slike kniver til helt lovlige formål.

Sier nei til machete-forbud

Advokatforeningen mener at et forbud mot machete-kniver vil føre til mer byråkrati som vil gå ut over andre og viktigere politioppgaver.

Publisert Sist oppdatert

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som vurderer å gjøre det forbudt å skaffe seg, eie eller være i besittelse av macheter eller lange kniver med en bladlengde på mer enn 25 centimeter.

Forslaget ble sendt på høring i november i fjor, og høringsfristen gikk ut i forrige uke. Forslaget møter sterk motstand fra mange hold, deriblant fra Advokatforeningen, diverse vikinglag, og fra vanlige folk som har tatt seg bryet med å skrive høringssvar.

Advokatforeningen kaller det foreslåtte forbudet for både «uheldig og uhensiktsmessig».

I sitt høringssvar viser Advokatforeningen til at Politidirektoratet selv har kommet med mange innsigelser mot et forbud:

Lovutvalget

Det er Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess som har arbeidet med høringen.

Utvalget består av Halvard Helle (leder), Ann Helen Aarø, Anders Brosveet, Thomas Horn, Rene Ibsen, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Frode Sulland og Inger Marie Sunde.

  • Det foreligger allerede et forbud mot å bære machete og andre lignende redskaper på offentlig sted.
  • Det er grunn til å tro at en del av innehavere av macheter er lovlydige borgere som anvender macheten til lovlige formål.
  • Et forbud vil ramme hele landets befolkning mens problemet først og fremst er relatert til storbyene, spesielt Oslo.
  • Machetens varierte utforming vanskeliggjør en forbudsformulering som kun rammer macheter. Det vil derfor være en risiko for at også andre redskaper med aktverdige formål rammes.

Departementet har selv, i høringsnotatet, pekt på at et forbud kan bli vanskeliggjort av at macheter er utformet på mange ulike måter, og at en forbudsformulering derfor kan føre til at andre redskaper med såkalte aktverdige formål rammes av forbudet.

Vegetasjons-kutter

«Etter Advokatforeningens syn må det skilles klart mellom gjenstander som er laget for voldsutøvelse, og gjenstander som har et annet formål, men som kan benyttes til voldsutøvelse. Det er et utall bruksgjenstander som kan benyttes ved voldsutøvelse, og det er vanskelig å se at machete her skal være i noen særstilling. Machete er et redskap til bruk for kutting av vegetasjon», skriver Advokatforeningen i sitt høringssvar.

Foreningen viser til at det utvilsomt finnes mange andre typer redskaper som er laget til andre formål, men som kan benyttes til voldsutøvelse, og viser til at visse typer kniver allerede er forbudt etter våpenforskriften § § 9 og 53, for eksempel springkniver, batangakniver og stiletter.

«Det fremstår som lite gjennomtenkt at lovlydige personer skal måtte oppleve å bli straffet for å f.eks. ha en machete liggende i eget hjem.»

Å innføre et forbud med straffeansvar og med en løyve- eller tillatelsesordning fremstår som svært lite velegnet bruk av ressurser hos politiet, mener Advokatforeningen, og påpeker at å bygge opp et nytt byråkrati for å håndheve et eventuelt forbud, vil ramme andre og viktigere politioppgaver.

Vikinglag: Kostbare samlerobjekter

Mange høringsinstanser er negative, blant dem Agder Vikinglag, som mener det er urimelig at lovlydige borgere skal pålegges å destruere sine lovlig anskaffede eiendeler, og viser til at kriminelle i stedet lett kan ty til økser, skrutrekkere eller lignende gjenstander.

«Et historisk korrekt, hånd-smidd vikingsverd vil for eksempel fort koste over ti tusen kroner », skriver vikinglaget.

En anonym privatperson skriver:

«Dette kan da ikke være veien å gå. Det vil ramme mange nyttige verktøy, både kokkekniver, brødkniver, fiskefileteringskniver og verktøy som kniver for å kutte isolasjon. Hva med ljå og sigd, blir disse regnet som kniv?»

Brukes til jakt og fiske

Også Norsk Våpenhistorisk Selskap, landets største foreningen for våpensamlere, er negativ.

Norges jeger- og fiskerforbund har også mange innvendinger mot forslaget.

«For jegere og fiskere er lange kniver som ryddekniver/lauvkniver/macheter, samekniv, filetkniv og kokkekniver vanlige verktøy som benyttes til høyst aktverdige formål – utøvelse av jakt og fiske, samt bearbeiding av vilt og fisk», skriver forbundet.

Les alle høringssvarene her.

Powered by Labrador CMS