– Tiden fremover er usikker, da vi ikke vet hvor lang tid det vil ta før smitteverntiltakene opphører og næringslivet igjen er tilbake til normalen, sier Anne Marie Due i Hjort.
– Tiden fremover er usikker, da vi ikke vet hvor lang tid det vil ta før smitteverntiltakene opphører og næringslivet igjen er tilbake til normalen, sier Anne Marie Due i Hjort.

Hjort: – Tungt, men riktig å permittere ansatte

Advokatfirmaet Hjort erkjenner at de vil oppleve en omsetningsnedgang i år kontra fjoråret, men har nå økende oppdragsmengde og håper 2021 blir et bedre år.

Publisert

– Vi må medgi at 2020 har vært et krevende år, særlig fordi koronasituasjonen i starten skapte mye usikkerhet om hvilken innvirkning nedstengningen ville få for firmaet. Hjort er som kjent et prosedyrefirma, og har til enhver tid berammet mange rettssaker. Da domstolene var nedstengt, økte dette usikkerheten, sier managing partner Anne Marie Due.

Fra og med juni har det gått veldig bra, og firmaet har fra september opplevd en jevn økning av oppdragstilfanget, forteller Due.

– Da den nye smittebølgen kom i oktober med ny nedstengning, opplevde vi at det var en helt annen situasjon enn i vår. Vi var da tryggere på at oppdragstilfanget ikke ville stagnere.

Stor usikkerhet

Hjort så seg nødt til å permittere rundt åtte av sine advokater og fullmektiger, enten helt eller delvis, pluss noen i administrasjonen.

– Å permittere medarbeidere var veldig tungt. Slik situasjonen var i mars og april, med stor usikkerhet knyttet til hvordan nedstengningen fikk innvirkning på firmaet, var det riktig å gjøre. De første kom tilbake rett før sommeren, og fra og med september har ingen vært permittert, sier Due.

Hun understreker at firmaet har gått stadig bedre etter sommeren og utover høsten, selv om nedgangen i oppdragsmengde i vår, og det faktum at firmaet har hatt noen færre årsverk i år, har medført at de kommer til å se en liten nedgang i omsetningen fra 2019 til 2020.

Optimistisk for neste år

– Arbeidsmengden har vært noe ulik på de ulike avdelingene. Avdelinger som arbeidsliv, fast eiendom, entreprise og familie, arv og skifte har hatt god tilgang på oppdrag og har til tider hatt veldig mye å gjøre. Vi har vært flinke til å benytte resursene på hele huset, slik at alle har hatt mye å gjøre i høst, sier Due.

– Vi har tro på at 2021 blir et bedre år, og at flere av våre fagområder vil fortsette å øke i oppdragsmengde.

Powered by Labrador CMS