- Norske kommuner er med på utredninger i EU. Dette er en interessant flytting av politisk makt, sa Alf Ole Ask (i midten), i debatt med Erik Oddvar Eriksen (til venstre) og statsråd Vidar Helgesen.

Hevder EU-lover innføres uten debatt

- Siden Norge sa nei til å bli med i EU, har vi svelget mer enn ti tusen EU-lover. Vi tilpasser oss nesten helt uten debatt.

Publisert

- På viktige områder som justis og militær har vi tilpasset oss i større grad enn EU-landet Danmark, sier Alf Ole Ask, Aftenposten-journalist og forfatter.

Sammen med journalist Dag Yngland er Ask aktuell med boken EU-kontrollen, og stilte nylig til EU-debatt med forfatter og forsker Erik Oddvar Eriksen, professor og senterleder ved Arena senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, som på sin side nettopp har utgitt boken Hva er EU godt for. Også statsråd Vidar Helgesen ved Statsministerens kontor, ansvarlig for EU- og EØS-saker, deltok i debatten som ble arrangert av forlaget Cappelen Damm.

Ett av temaene var manglende åpenhet og debatt om EU-tilpasningen.

Helgesen var enig i at det er for lite debatt om EU-politikk.

- Norske politikere er ikke beslutningsaktører i EU, og i begrenset grad i EØS. Dette er et dilemma, og det er vi åpne om. Ingen internasjonal aktør påvirker norsk hverdag mer enn EU, sa Helgesen.

Alf Ole Ask kritiserte regjeringen for ikke i større grad å løfte frem aktuelle EU-saker til debatt.

- Fra norsk side har det vært en tendens til at man ikke vet om en sak er EØS-relevante før den skal passeres i Stortinget. Men da er saken allerede avgjort i EU. At vi ikke har en diskusjon parallelt med EU-behandlingen, bidrar til et demokratisk underskudd. Der mener jeg at regjeringen har et større ansvar enn Helgesen er villig til å ta, sa Ask.

- Når det gjelder klima og energi, har vi tatt debatten parallelt, svarte Helgesen.

At mye av EU-debattene unntas offentlighet, er også kritikkverdig, påpekte Ask.

- I en del EU-land er møtene åpne, og streames direkte. Her hjemme er det interessante unntatt offentlighet, og diskuteres først etter at beslutningene er tatt. Da får vi ingen debatt. Dette er et stort paradoks, sa Ask.

Helgesen sa at regjeringen i noen tilfeller har kjørt norske høringsrunder parallelt med EU-landenes høringsrunder.

Erik Oddvar Eriksen fra Arena synes det var «forferdelig» at politiske spørsmål avgjøres uten offentlig debatt.

- Vi har fått et lobbydemokrati. I England sier de at de må for himmelens skyld ikke komme i Norges situasjon. Politikerne har et ansvar her, mente Eriksen.

EØS-avtalen er en ubekvem situasjon for politikere, sa statsråd Helgesen.

- Og fordi den er ubekvem, er det ingen som liker å snakke som mye om den. Men enda mer ubekvem er utsikten til en ny EU-debatt, sa han.

EU-lovgivningen er svært kompleks, påpekte Ask.

- Vi sendte et kapittel fra boken til mange norske eksperter på lovgivningsprosessen i EU, men ikke én eneste av dem kunne si hvordan prosessen faktisk er, sa Ask.

[su_box title="# Hva er EU godt for?"]Begrunnelsene for europeisk integrasjon. Av professor og forsker Erik Oddvar Eriksen. Eurosonen har strukturfeil, og har ikke kompetanse og myndighet til å bestemme i sosiale og økonomiske saker. «Nye integrasjonssteg er derfor nødvendig for å løse krisa og for å realisere Europas uinnfridde forpliktelse om solidaritet», ifølge forfatteren.

Bla i boken her.

 

[/su_box]

# EU-kontrollen

Jakten på det egentlige EU. Av journalistene Alf Ole Ask og Dag Yngland.

Skrevet for journalister, organisasjoner, bedrifter og forskere som forsøker å finne ut hvor EU-veien går videre.

Bla i boken her.

Powered by Labrador CMS