Gjermund Aasbrenn er opprinnelig fra Rendalen, en sidedal til Østerdalen, der han er oppvokst på et småbruk.

JU§NYTT

Han skal holde leserne oppdatert på rettsutviklingen

Møt stipendiat Gjermund Aasbrenn (37), ny redaktør for Advokatbladets Ju§nytt-sider! Han har bakgrunn som advokatfullmektig, konstituert lagdommer og utreder i Høyesterett, og flyttet til Tromsø på grunn av sin kjærlighet til fjellene og naturen.

Publisert

TROMSØ: – Jeg fikk permisjon fra Høyesterett og solgte inn til kona at vi bare skulle være her i fire måneder. Men så ble konstitusjonen forlenget, og nå har vi bodd her i snart fire år, kjøpt hus og fått barn, forteller Gjermund Aasbrenn.

Fra og med denne utgaven har Aasbrenn ansvaret for Advokatbladets Ju§nytt-sider.

– Mitt inntrykk er at leserne har vært fornøyde med sidene. Jeg ser ikke for meg å gjøre store endringer til å begynne med. Hva leserne mener bør forbedres ytterligere, vil være viktig for meg. Jeg vil derfor sette stor pris på innspill fra leserne til hvordan fagsidene skal se ut, både stort og smått, sier Aasbrenn.

Gjermund Aasbrenn

Gjermund Aasbrenn er stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

Han har vært førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, advokatfullmektig i Arntzen de Besche, dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett, utreder i Høyesterett og konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett.

Han vil også gjerne bli tipset om interessante underrettsavgjørelser, forvaltningssaker, uttalelser og litteratur.

Aasbrenn har rukket å gjøre mye forskjellig hittil i karrieren: Etter studiene var han engasjert av lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet som sekretær for tomtefestelovutvalget.

Utvalget ble opprettet etter EMDs dom i Lindheim-saken, og leverte forslag til endringer i tomtefesteloven for å bringe reglene i samsvar med Norges forpliktelser etter EMK.

Drømmejobb i Høyesterett

I utvalget satt en person som kom til å bety mye for ham, den tidligere Arntzen de Besche-advokaten John Egil Bergem.

– Han er ett av mine største forbilder, både som fagperson og medmenneske, og er kanskje den som har betydd mest for meg i karrieren så langt. Han er pensjonist nå, men vi har fortsatt kontakt.

Aasbrenn fikk advokatbevilling etter to år som fullmektig i Arntzen de Besche i Trondheim.

– Jeg fikk mulighet til å jobbe bredt og variert. Jeg trivdes godt, det var fine folk, og jeg synes det var interessant å lære seg håndverket og rollen.

Så ble Aasbrenn dommerfullmektig og siden konstituert tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett (nå Trøndelag tingrett). Da kona var ferdig med studier på NTNU, flyttet de til Oslo, der Aasbrenn fikk jobb som utreder i Høyesterett.

– Det er virkelig en drømmejobb for en ung og nysgjerrig jurist. Det er et helt unikt fagmiljø, men dyktige og interesserte mennesker på alle nivåer, og en åpenhet og delingskultur som er helt spesiell. Man deler av sin kompetanse og erfaring, og spiller hverandre gode. Og så er det en veldig fin arbeidsplass sosialt. Man tenker kanskje ikke på Høyesterett som en institusjon der det er lave skuldre og moro på jobb, men det er det.

Underviser fjerdeårsstudenter

Nå trives familien godt i Tromsø.

– Vi er veldig glade i naturen, både i klatring, toppturer og bare å være ute i fjellet. Tromsø er bra sånn sett. Her kan du ta en topptur på ski etter at barnet er lagt klokka sju og være hjemme igjen til halv ti.

Samtidig synes han det er fint at Tromsø er en relativt stor by med spennende miljøer og stor aktivitet.

– Dette er jo hovedstaden i Nord-Norge, og det er mye som skjer.

Tips oss!

Har du tips eller forslag til forbedring av Ju§nytt-sidene?

Send en e-post til gjermund.aasbrenn@uit.no

For ett år siden løp konstitusjonen i Hålogaland lagmannsrett ut, og Aasbrenn måtte ta et veivalg.

– Da valgte jeg å søke på en stipendiatstilling ved UiT. Jeg er nysgjerrig på universitetsjurist-rollen, og på å forske og jobbe med fag. Og så passer det å skrive en doktorgrad veldig godt med den livssituasjonen jeg nå er i, forteller han.

– Så jeg la inn et friår mellom de to jobbene for å være hjemme med sønnen vår. Nå har jeg en fireårig stilling der en fjerdedel av tiden er normert til undervisning.

Han og sønnen Torstein (snart 2) har vært ute med ski og pulk, eller på fjelltur med bæremeis neste hver dag i friåret.

– Vi er begge enige om at pulken og bæremeisen var gode investeringer. Men nå har han lært seg å gå selv, og snøen har lagt seg, så han skal få ski til jul.

Krevende rettskildebilde

Da Advokatbladet møtte ham på campus, var han så vidt kommet i gang med å undervise i sivilprosess.

– Det virker veldig gøy, og det som særlig slår meg, er den friheten man har, og tiden man har til å jobbe med fag. Som advokat og dommer er man mer presset på tid. Du får sjelden tid til å tenke de store tankene. Det jeg virkelig ser frem til, er det akademiske løftet.

Doktorgradsprosjektet handler om erstatning for sakskostnader i sivile rettssaker.

– Ikke fordi det er mer interessant enn mye annet, men fordi det er praktisk og uutforsket. Jeg ser også for meg å gjøre en del andre ting.

De gule Ju§nytt-sidene i Advokatbladet har han lest helt fra han var studentmedarbeider i Advokatforeningen i Oslo.

– Jeg har alltid tenkt at de er fine for å holde seg oppdatert. Når jeg nå skal skrive sidene selv, gir det meg et godt utgangspunkt for å jobbe bredt. Å holde tritt med rettskildebildet er krevende for alle, enten du er advokat, dommer, universitetsjurist eller forvaltningsjurist, noe for eksempel trygdeskandalen har vist oss. Der sviktet vi alle.

Universitetsjuristene har kanskje et særlig ansvar for å holde oss oppdaterte, mener han.

– Nettopp fordi vi har den ressursen – tid – og kan løfte blikket utover den enkelte saken og se de store linjene. Vi har vel både forutsetningene og et ansvar for å bidra litt ekstra der.

Ren formidling

Det er krevende å formidle, medgir han. Men det er heldigvis noe han liker å holde på med.

– Som advokat og dommer jobber man også med formidling i ren form, uten at man kanskje tenker over det.

Det var da rettslære-klassen hans på videregående observerte en straffesak administrert av en ung, mannlig dommerfullmektig, at Aasbrenn bestemte seg for å bli jurist.

Men årsaken var ikke en edel tiltrekning til lov og rett.

– Sannheten er at alle jentene i klassen syntes at dommerfullmektigen var så utrolig kjekk. Så jeg tenkte at her, her har jeg knekt koden. Jeg ble imponert over ham selv, forteller Aasbrenn.

(Hvis noen lurer: Dommerfullmektigen var advokat Kristian Østby-Deglum, nå i Kongsberg-gruppen.)

Men planen om å lede en rettssak og være omgitt av en sverm av beundrerinner, gikk i vasken: Allerede i starten av jusstudiet ble Aasbrenn kjæreste med hun som i dag er hans kone.

– Men det var en fin øyeåpner, og jeg er glad for valget, både av studium og livspartner.

Powered by Labrador CMS