Lars Kristian Myklebust var til  stede på CPR-konferansen som fant sted midt i sentrum av Roma, like ved spansketrappen.
Lars Kristian Myklebust var til stede på CPR-konferansen som fant sted midt i sentrum av Roma, like ved spansketrappen.

Hammervoll Pind-partner: - Hadde vært lettere om folk ikke hadde så ståltro på egne saker

Hammervoll Pind-partner Lars Kristian Myklebust er Norges representant i det internasjonale tvisteløsningsorganet CPR, og var nylig i Roma for å diskutere hvordan advokatbransjen kan beskytte seg mot hacking.

Publisert

ROMA: Lars Kristian Myklebust er ny representant i tvisteløsningsorganet CPRs europeiske rådgivningsorgan CPR European Advisory Board (EAB). Nylig deltok han på sitt aller første møte i organet, som fant sted i Roma. Temaet på møte var blant annet cybersikkerhet i internasjonal voldgift.

– Vi har hatt en paneldebatt om hacking, og hvilke regler som skal gjelde for kommunikasjon og kryptering i internasjonale voldgiftssaker. CPR er flinke til å sette denne type problemstillinger på agendaen, sier Myklebust.

Advokatbransjen er ifølge advokaten den nest mest hacker-angrepne industrien i verden.

– Ettersom man stort sett kommuniserer og lagrer informasjon elektronisk, er det et spørsmål hvor denne informasjonen skal lagres, og i hvilken grad man skal kunne bruke trådløse nettverk, eksempelvis på flyplasser, nå som bransjen vår er så utsatt for cyberkriminalitet. På dette feltet må nok mange bli mer bevisste, sier Myklebust.

Belastende konflikter

– Etter å ha deltatt på møtene her slår det meg at vi har mye som åpenbart fungerer veldig bra med tvisteløsning i Norge. Eksempelvis ser vi nå en vilje til å vurdere endringer i tvisteloven, og jeg synes det er en fornuftig tilnærming. Likevel tror jeg at vi har en del å hente på meklingsbiten. Men det krever noe av partene - og av advokatene. Vi må bli enda mer løsningsorienterte, på et tidligere stadium i tvistene, sier Myklebust, som til daglig arbeider ved Hammervoll Pinds Bergen-kontor.

Han er opptatt av at det er mange forhold å ta hensyn til i en kommersiell tvist, noe han blant annet så da han jobbet med kontrakter i Statoil.

– Advokater må huske at det er flere faktorer som spiller inn. Det er belastende for partene å stå i store konflikter, både når det gjelder interne ressurser og penger, og det tar fokus og kapasitet fra ledelsen i selskapet som med fordel kunne vært brukt på andre ting, påpeker Myklebust.

Vurdere mekling

Han peker på at tvisteløsning ofte krever en modning.

– Om folk ikke hadde hatt så ståltro på egen sak, hadde det vært lettere å diskutere, og finne en vei ut, sier han.

CPR, ble opprinnelig til som en kombinert tenketank og tilbyder av alternativ tvisteløsning (ADR) for større internasjonale selskaper og tilbyr blant annet voldgift og megling.