Elisabeth Nissen Eide var blant foredragsholderne på Haavinds seminar for konsernadvokater.

- Klarer ikke bærekraft-omstillingen uten konsernadvokatene

- For å få et konkurransefortrinn bør advokatene hjelpe bedriftene med å ligge i forkant av reguleringene, oppfordrer Ateas bærekraftsansvarlig Elisabeth Nissen Eide.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke inviterte Haavind til Konsernadvokatseminaret som i år særlig fokuserte på ESG (Environmental, Social, Governance).

Blant temaene som ble gjennomgått var den nye Åpenhetsloven, og hvordan man kan ruste seg for å følge denne når loven trolig blir vedtatt til neste år.

Nina Schefte på Konsernadvokatseminaret.

Åpenhetsloven vil som Advokatbladet har omtalt blant annet gi store selskaper en plikt til å informere om sitt arbeid med menneskerettigheter og om arbeidsforholdene hos underleverandører.

- Tendensen er at dette arbeidet går fra å være frivillig til å bli regulert, sa Nina Schefte som er ansvarlig for samfunnsansvar i Hydro.

Hele seminaret kan du se på Haavinds nettsider.

- Bør jobbe bredt

Schefte oppfordret advokatene til å sørge for at det ikke bare er det positive som gjøres som kommer frem i årsrapportene.

- Et råd er er å huske å rapportere om det som er vanskelig. Ellers blir det ikke god bærekraftsrapportering. Det finnes altfor mange rapporter som bare forteller om det positive.

Ifølge Schefte bør man sørge for å identifisere hvem det er man påvirker negativt, og hvor man finner disse menneskene.

- Og arbeidet bør skje på tvers av virksomheten, ikke bare i et compliance- eller bærekraft-team, påpekte Schefte.

Elisabeth Nissen Eide, som leder Ateas arbeid for bærekraft og compliance, gav konsernadvokatene tips om hvordan ESG-arbeid kan være et konkurransefortrinn.

Disse var foredragsholdere

Thomas Hemmestad, direktør sustainable finance – DNB Markets ESG i finansmarkedet.

Kristian Ruth, fagsjef bærekraft – Finans Norge.

Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør – NorgesGruppen

Nina Schefte, head of Social Responsibility, Group Substainability – Hydro

Elisabeth Nissen Eide, Head of Sustainability & Compliance – Atea

Mer transparent

Hun trakk frem en PWC-rapport som i 2019 viste at blant de 100 største selskapene på Oslo børs hadde 52 prosent satt seg konkrete mål med ESG-arbeidet sitt, mens 12 prosent hadde dette integrert i forretningsstrategien sin.

I 2021 var disse tallene økt til henholdsvis 73 prosent og 30 prosent.

- Det siste halvannet året har markedskreftene innen ESG slått ut for fullt. Kundene og forbrukerne har etterspurt det, og da blir det et konkurransefortrinn. Dere som advokater må jobbe med alle delene av dette i virksomheten deres for å få effekt ut av arbeidet, sa Eide.

Hun la til at med den nye Åpenhetsloven blir informasjonen om hva Atea gjør på ESG-feltet mer åpent og transparent.

- Vi har lenge jobbet med eksempelvis arbeidernes rettigheter på fabrikkene i Kina, men det er ikke mye av denne informasjonen som har vært offentlig tilgjengelig. Nå blir det åpenhet om hva vi faktisk gjør, påpekte Eide.

Markedet i front

Ifølge Eide skjer det stadig endringer på ESG-området.

- I noen anbud vi har sett har ESG vært vektet opptil 60 prosent. Da blir plutselig ikke pris så viktig lenger, sa Eide, og rådet advokatene til å ligge i forkant, og å forsøke å integrere arbeidet med bærekraft i hele organisasjonen.

- Virksomhetene vil ikke klare omstillingen uten konsernadvokatene og oss som jobber med det juridiske. Hent frem deres personlige engasjement, og ligg helst i forkant før reguleringene kommer, eller gå utover det reguleringene krever. Da får dere et konkurransefortrinn, fastslo Eide.

Powered by Labrador CMS