Jacob S. Bjønness-Jacobsen omkranset av firmaets ti nyeste partnere. (F.v.) Kristian Korsrud, Silje Grimseth Ullebust, Stig Walle, Anders Nordli, Bjønness-Jacobsen, Thomas Borch-Nielsen, Thorkil Aschehoug, Øyvind Greaker Bjørndal, Peter Lenda, Anders Myhre og Kari-Ann Mosti.
Jacob S. Bjønness-Jacobsen omkranset av firmaets ti nyeste partnere. (F.v.) Kristian Korsrud, Silje Grimseth Ullebust, Stig Walle, Anders Nordli, Bjønness-Jacobsen, Thomas Borch-Nielsen, Thorkil Aschehoug, Øyvind Greaker Bjørndal, Peter Lenda, Anders Myhre og Kari-Ann Mosti.

Har byttet ut halvparten av partnerne på to år

Kalkulerte analyser av fremtidens advokatmarked har bidratt til store strukturendringer i Grette.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av få år har det skjedd store endringer i Grette. Firmaet har om lag 75 advokater og holder til Oslo.

– At 16 partnere har gått ut, og ti nye har kommet inn, har selvsagt vært en utfordring, men også en stor mulighet for oss, sier managing partner Jacob S. Bjønness-Jacobsen.

Vi møter han sammen med firmaets ti nye partnere, som alle har kommet inn i partnerskapet i Grette i løpet av de siste par årene.

Grette har gjort analyser av hvor markedsveksten kommer til å være sterkest, målt i advokatoppdrag, og har lagt en strategi utfra disse.

- Dette har vært en morsom og krevende utfordring for oss, og har krevet en revitalisering både av det faglige og det menneskelige, sier managing partner Jacob S. Bjønness-Jacobsen i Grette.
- Dette har vært en morsom og krevende utfordring for oss, og har krevet en revitalisering både av det faglige og det menneskelige, sier managing partner Jacob S. Bjønness-Jacobsen i Grette.

Ekstern analyse

– Vi fant raskt ut at industri, bygg og anlegg ville bli veldig viktige områder fremover, og at det her, og på fornybar energi-feltet, vil være stort behov for spesialiserte advokattjenester av høy kvalitet. Derfor kunne vi prioritere slik vi har gjort, sier Bjønness-Jacobsen.

Firmaet benyttet eksterne analysemiljøer for kartlegging og vurdering.

Blant de seksten partnerne som forlot Grette var det seks som valgte å starte boutique-firmaet Gjessing Reimers, som spesialiserer seg på immaterialrett.

– Vi ønsket å samle et lag som reelt jobber i samme retning. Det var et avgjørende premiss for hele prosessen. Det har derfor vært en klar strategi som har ligget til grunn for endringene. Hele hensikten var å rette virksomheten mer i retning av spesifikt valgte områder.

Doblet omsetning

– Grette skal ikke være alt for alle; vi konsentrerer oss enda hardere om noen utvalgte områder; bygg og anlegg, eiendom, industri & energi, IKT og særlig corporate finans. Vi leverer spesialiserte, fulldekkende tjenester innenfor sektorene våre.

Endringene har vist seg å være økonomisk lønnsomme også. Tallene viser at Grette på to år har doblet omsetningen per equity-partner. I dag gir hver av dem firmaet en snittomsetning på 20 millioner kroner, og resultatet per equity-partner er nær doblet

Det finnes mange eksempler på endringsprosesser som ikke har gitt særlig positive effekter.

Jacob S. Bjønnes-Jacobsen, managing partner i Grette

– Resultatene kommer etter mange års systematisk arbeid, og har krevet en høy gjennomføringsevne og et godt samarbeid mellom alle i Grette, sier Bjønness-Jacobsen.

Integrerte

– Hva er den største forskjellen på Grette i dag sammenlignet med før endringene?

– Nå er alle våre advokater del i én felles virksomhet. Uten dét hadde ikke en slik endring vært vellykket. Det finnes mange eksempler på endringsprosesser som ikke har gitt særlig positive effekter. Det er åpenbart at den integrerte aktiviteten er nøkkelen til videre suksess og utvikling. I tillegg har vi vokst innen sentrale, lønnsomme tjenester som transaksjoner og tvist – det er typisk at det er innenfor corporate de fleste av våre nye partnere har kommet.

At landet har gjort det bedre enn mange først fryktet da pandemien rammet i mars, er viktig, understreker han.

– Vi lever ikke på en isolert øy, men er en integrert del av virksomheten i bedrifter og det offentlige, så for oss har det vært helt avgjørende at AS Norge har gått bra til tross for pandemien.

Thomas Borch-Nielsen, Anders Nordli, og Kari-Ann Mosti har alle ankommet Grette i løpet av de siste par årene.
Thomas Borch-Nielsen, Anders Nordli, og Kari-Ann Mosti har alle ankommet Grette i løpet av de siste par årene.

– Mye mer enhetlig

Kari-Ann Mosti, som er ekspert innen merverdiavgift, kom til Grette like før omstillingen.

– Jeg føler vi jobber tettere oss imellom nå, og at vi er en enhet. Samtidig har vi fått inn mange nye flinke advokater. Klientene forventer at vi ser problemstillinger utenfor eget juridisk fagområde, og involverer andre advokater når det trengs. Hvis man eksempelvis kommer inn for sent på skatt og avgift-feltet, kan det være vanskelig å korrigere kursen senere, sier Mosti.

Hun får støtte av skatteadvokat Anders Nordli, som meldte overgang fra Thommessen i august.

– Det er morsomt å begynne i et ungt partnerskap, og inspirerende å starte i et firma med en så stor gjeng med unge mennesker, sier Nordli.

Også Thomas Borch-Nielsen ble hentet inn fra Thommessen, særlig for å jobbe med fornybar energi.

– Å være med å bygge et firma litt på nytt opplever jeg som ganske unikt. At vi er mange nye partnere, er en styrke. Vi jobber som et lag, og vi bruker de hodene i firmaet som er best til den enkelte oppgave. Jeg opplever det veldig positivt at vi er så samstemte, sier han.

Kari-Ann Mosti, Thomas Borch-Nielsen, Anders Nordli, og Jacob S. Bjønnes-Jacobsen i Grette går i samme retning.
Kari-Ann Mosti, Thomas Borch-Nielsen, Anders Nordli, og Jacob S. Bjønnes-Jacobsen i Grette går i samme retning.
Powered by Labrador CMS