Advokatbladets redaksjon, fra v. lagdommer Per Racin Fosmark, ansvarlig for Jussnytt i papir og på nett, redaktør Nina Schmidt, og journalistene Thea N. Dahl og Henrik Skjevestad.
Advokatbladets redaksjon, fra v. lagdommer Per Racin Fosmark, ansvarlig for Jussnytt i papir og på nett, redaktør Nina Schmidt, og journalistene Thea N. Dahl og Henrik Skjevestad.

God jul fra oss til dere!

Advokatbladet har hatt et begivenhetsrikt år. 2019 ble året der vi for alvor satset på nett - og kom nærmere leserne. Også nå i julen skjer det spennende ting.

Publisert

Advokatbladet går ved nyttår inn i sin hundrede årgang. Mye er endret siden Den norske Sagførerforenings medlemsblad første gang kom ut i september 1921.

I snart 99 år har norske advokater holdt seg med et eget blad som har tatt opp saker av viktighet for advokatstanden og rettssamfunnet.

Dagens redaksjon føler at bladets lange historie forplikter. Samtidig er det avgjørende at vi lykkes med å styrke Advokatbladets som et robust, digitalt produkt - samtidig som papirmagasinet får økt slagkraft.

Sender direkte

Da Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort avholdt foreningens årstale den 14.november, sendte vi hele talen direkte på vår Facebook-side. Sendingen ble samme kveld sett av over 1200 personer. Til sammenligning var det 160 mennesker tilstede i salen. I skrivende stund har over 1800 mennesker vært innom og lyttet til Hjorts tale om presset mot uskyldspresumsjonen.

Advokatbladet er til stede både på Facebook, Instagram og LinkedIn. Der deler vi artiklene våre, og der kommer vi tettere på leserne. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på journalistikken vår, både når vi bommer og skriver noe feil, eller når noen i et vennlig øyeblikk sender oss litt ros for noe vi har gjort bra.

I samspill med dere kan vi utvikle oss og bli bedre.

Send oss innlegg!

Kos deg med papirmagasinet i julen!
Kos deg med papirmagasinet i julen!

Vi har hatt en formidabel vekst her på nett etter at vi begynte å publisere relevant og innsiktsfull journalistikk om og for advokatbransjen hver eneste dag. Til neste år satser vi mer på debatt, så send oss gjerne et innlegg. Og tips oss om en spennende nyansettelse, satsning, innsikt eller seier som andre advokater kan ha nytte eller glede av å lese om.

Ta kontakt med redaksjonen her

Takk til dere som tok dere tid til å svare på vår leserundersøkelse om papirmagasinet. Den viser at nesten tre av fire medlemmer leser hver eneste utgave. Bare snaue seks prosent oppgir at de aldri leser papirmagasinet. 67,5 prosent av leserne bruker mer enn tjue minutter på bladet.

Dette er veldig oppløftende, og viser at bladet fortsatt er limet som binder advokatbransjen sammen.

Redigeres etter Redaktørplakaten

2019 ble et år med store endringer for Advokatbladet. I februar fikk vi nye, tidsriktige nettsider, og i mars fornyet vi bladets utseende og innhold. Og mens vi på nett publiserer løpende nyhetsartikler, skal bladet være et selvstendig produkt med eksklusive reportasjer og artikler. For oss er ikke papirmagasinet en plattform for gjenbruk.

Til neste år er det tjue år siden Advokatforeningens hovedstyre vedtok at Advokatbladet skulle redigeres etter Redaktørplakaten. Hovedstyret ønsket et uavhengig blad som kunne lage kritisk journalistikk om så vel utviklingen i bransjen som foreningen selv.

Det er redaktøren som ifølge Redaktørplakaten har det personlige og fulle ansvaret for mediets innhold. Dette er ikke nødvendigvis selvsagt, og Redaktørplakaten er under press.

Ville kvitte seg med uavhengigheten

Nylig foreslo for eksempel ledelsen i Finansforbundet at deres eget blad, Finansfokus, skulle kvitte seg med uavhengigheten, og at ledelsen selv skulle bestemme hva bladet skulle skrive om. Forslaget ble, med stort flertall, nedstemt av Finansforbundets landsmøte.

Heldigvis har det ikke dukket opp lignende forslag her i gården.

Følg med i romjulen

Vi håper du følger oss også i romjulen - vil kommer til å publisere artikler hver dag.

Da gjenstår det bare å takke alle våre lesere for følget, og ønske alle en riktig god jul!