«Avveiningen mellom viktige kjerneverdier som samfunnssikkerhet og rettssikkerhet fortjener et mer respektfullt ordskifte enn vi så i denne saken», skrev Anders Ryssdal i Lov og Rett.
«Avveiningen mellom viktige kjerneverdier som samfunnssikkerhet og rettssikkerhet fortjener et mer respektfullt ordskifte enn vi så i denne saken», skrev Anders Ryssdal i Lov og Rett.

– Samfunnsdebatten må bli mer saklig

Partner i Glittertind, Anders Ryssdal, frykter at debatten om balansen mellom samfunns- og rettssikkerhet havner i skyggen av jag etter oppmerksomhet i sosiale medier. Han peker på stormen rundt Sylvi Listhaugs mye omtalte kritikk av Arbeiderpartiet, og mener vi må slå et slag for reflekterte innlegg også på Facebook.

Publisert

Ryssdal mener debatten fort drukner i beskyldninger, og at mange glemmer å ta stilling til de generelle problemstillingene en sak faktisk handler om.

I en artikkel i Lov og Rett nr. 4/2018 etterlyste den tidligere lederen av Advokatforeningen en mer reflektert debatt om rettssikkerhet i kjølvannet av tidligere justisminister Sylvi Listhaugs mye omtalte Facebook-innlegg.

Overfor Advokatbladet utdyper han:

–  Justisministeren har en soleklar rett og plikt til å bidra til debatten, og spørsmålet om domstolene eller forvaltningen skulle ha rett til å inndra pass overfor mistenkte fremmedkrigere var en tradisjonell justispolitisk sak. Mitt poeng er at valget av åpningsmedium – innlegget på Facebook med tilhørende bildebruk – raskt brakte saken inn i et feil spor, sier han og fortsetter:

– Saken engasjerte toppolitikerne i en veldig hektisk, kort periode, uten at selve saken egentlig ble gjenstand for debatt. Det at man fokuserer på episoder, framfor større samfunnsspørsmål, ser man ofte. Det er synd at debatten ikke settes inn i en større ramme.

– En dragning mot det forbudte

Han påpeker at det ofte er enkelthendelsene som engasjerer mest, selv om det er disse politikerne i utgangspunktet skal holde seg unna.

– Det blir et slags omvendt forhold, hvor enkeltsaker som kan illustreres med bilder og menneskeskjebner engasjerer mest, mens generelle regler, lover og prosedyrer engasjerer minst. Det blir en slags dragning mot det forbudte for politikerne, mener Ryssdal.

<html><head></head><body> Det var dette omstridte innlegget som fikk debatten til å løpe løpsk tidligere i år. Kun få dager etter publisering fjernet Sylvi Listhaug selv bildet. FOTO: Skjermdump/Facebook</body></html>
Det var dette omstridte innlegget som fikk debatten til å løpe løpsk tidligere i år. Kun få dager etter publisering fjernet Sylvi Listhaug selv bildet. FOTO: Skjermdump/Facebook

Han setter spørsmålstegn ved om det er mulig å få et mer distansert forhold til øyeblikkshendelsene, slik at man kan debattere de avgjørende samfunnsspørsmålene på en mer saklig måte.

–  Jeg etterlyser mer justispolitisk engasjement fra våre fremste politikere. Jeg tror det er veldig viktig i vårt samfunn, hvor vi ser mange bekymringsfulle utviklingstrekk, blant annet innen teknologi, kriminalitet, personvern og internasjonal terrorisme. Samfunnsvern i form av overvåking og kontroll og rettssikkerhet vil da ofte stå mot hverandre.

Mener debatten koker bort

Det var i mars at Listhaug nesten skapte regjeringskrise etter at hun postet et Facebook-innlegg med påskriften «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Bildet kom etter en diskusjon på Stortinget hvor Frp foreslo at norske myndigheter administrativt skulle kunne ta passet fra potensielle fremmedkrigere og terrorister, dersom de har dobbelt statsborgerskap. Det var Ap imot.

Ryssdal påpeker her hvordan kjernen i debatten kokte bort i beskyldninger og for høy temperatur.

– Jeg mener at sosiale medier også kan benyttes til å engasjere rundt generelle spørsmål, og at det ikke alltid er nødvendig å spisse debatten med enkelthendelser.

Han mener det er rom for refleksjon og en mer distansert tilnærming også på sosiale og digitale medier.

– Kanskje vil ikke brukerne av sosiale medier være så opptatt av det til å begynne med, men et sted må man jo starte, sier han.

– Det er veldig interessant at det var et Facebook-oppslag som nesten utløste regjeringskrise, framfor eksempelvis en grundig offentlig utredning. Det viser at man må tenke seg om før man uttrykker seg i sosiale medier også.

Frykter Facebooks hete

Ryssdal mener det er flere potensielle risikoer ved å la sosiale medier avgjøre hva man skal engasjere seg i, og ikke minst hvordan et problem løses.

– Hvis man ikke tenker seg om, risikerer man å løse gårsdagens problemer – ikke morgendagens, sier han og utdyper:

– La oss si at det brøt ut svineinfluensa, og alle helsevesenets ressurser skulle innrettes mot å bekjempe dette fordi det ble en «brann» på Facebook. Og så brenner influensaen etter hvert ut av seg selv. Da har man altså brukt masse ressurser på å løse gårsdagens problem, framfor morgendagens. Vi er nødt til å heve oss over øyeblikkets storm.

– Det er derfor jeg mener at vinklet, overdreven bruk av sosiale medier kan hisse opp stemningen, slik at man kommer feil ut. Listhaug-saken var et eksempel på en debatt hvor den reelle risikoen ikke ble diskutert, mens avsporingen – Listhaugs og opposisjonspolitikernes beskyldninger om hverandres motiv – tok hele plassen, sier Ryssdal og fortsetter:

– Det må gjøres en nøye vurdering, det holder ikke at noen bare viser stor interesse for en sak. Inngrep i privatlivets fred kan jo også misbrukes, avslutter han.

Powered by Labrador CMS