Siv Hallgren har tidligere arbeidet ti år med strafferett som forsvarer og bistandsadvokat i Elden.

Siv Hallgren går av som leder for Gjenopptakelseskommisjonen

Blir ny direktør i Statens sivilrettsforvaltning.

Publisert Sist oppdatert

Siv Hallgren (58) har vært leder av Gjenopptakelseskommisjonen siden 2017, og ble i fredagens statsråd utnevnt til å overta direktørstolen i Statens sivilrettsforvaltning etter Anne Pauline Jensen som går av med pensjon.

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Hallgren har tidligere arbeidet ti år som advokat og partner i advokatfirmaet Elden. Hun har også omfattende erfaring fra ulike stillinger i politiet, samt fra en rekke verv, deriblant som medlem av Helsepersonellnemnda, Særdomstolsutvalget og Tilregnelighetsutvalget.

Hallgren var en del av mindretallet da Gjenopptakelseskommisjonen under dissens 3-2 besluttet gjenopptakelse av saken til Viggo Kristiansen som ble dømt i Baneheia-saken.

Statens sivilrettsforvaltning er ansvarlig for flere statlige ordninger, slik som vergemål, voldserstatning, offentlig støtte til rettshjelp og erstatning i forbindelse med straffeforfølgning. Statens sivilrettsforvaltning er også sekretariat for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon og Konkursrådet.

Powered by Labrador CMS