Cecilie Wille Søvik er personvernombud i Econa, og sitter i Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern.
Cecilie Wille Søvik er personvernombud i Econa, og sitter i Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern.

Fagforeningsmedlemskap gir nye GDPR-utfordringer

På nyåret inviterte advokat Cecilie Wille Søvik alle personvernombudene i landets arbeidstakerorganisasjoner til stormøte om personvern.

Publisert Sist oppdatert

Personvernforordningen har mange regler, deriblant om fagforeningstilhørighet. I Norge regnes ikke opplysninger om fagforeningsmedlemskap som spesielt sensitive, men ifølge GDPR er medlemskap en personsensitiv opplysning som regnes som hemmelig.

Dette gir organisasjonene nye utfordringer.

– I deler av Sør-Europa kan man for eksempel være utsatt som medlem av en fagforening, ofte som følge av påvirkning fra organisert kriminalitet. Derfor har man bestemt at det skal være særlige vilkår knyttet til behandlingen av medlemmers opplysninger. Siden reglene skal være felles for hele Europa, må man lage regler som ivaretar medlemmers behov for beskyttelse av sine personopplysninger, uavhengig av hvilket land du bor i, forteller advokat Cecilie Wille Søvik.

Disse organisasjonene deltok på møtet:

Econa Tekna

Norges Juristforbund

Norsk psykologforening

Legeforeningen

Tannlegeforeningen

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

NITO

Norsk Farmaceutiske Forening

LO

Parat

Finansforbundet

YTF – yrkestrafikkforbundet

Handel og Kontor

Lederne

Delta

Forskerforbundet

Norsk Sykepleierforbund

Toll NTL

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Fagforbundet

Negotia

Stafo

Da hun gikk fra å være advokat i Arntzen de Besche til å bli personvernombud i arbeidstakerorganisasjonen Econa for drøye to år siden, savnet hun et fagmiljø med kolleger som jobbet med de samme problemstillingene som henne. På vegne av Econa har hun derfor invitert til samarbeid med de andre arbeidstakerforeningene.

Ikke ansatt

– Det er advokater som stort sett jobber med disse spørsmålene. Jeg tror den enkelte setter pris på at vi etablerer en faglig arena hvor vi kan diskutere problemstillingene. Man sitter litt alene i organisasjonen når man skal forvalte et så stort ansvar, sier Søvik.

– Vi vil forsøke å lage noen retningslinjer som gjør det enklere for medlemmene å få tilgang til egne opplysninger, samt for oss som skal hjelpe dem. Dette er veldig spennende, sier Søvik.

Målet med møtet er å harmonisere organisasjonenes rutiner og retningslinjer for håndtering av medlemmers personopplysninger, forteller hun.

– Det spesielle for arbeidslivsorganisasjonene er at de tillitsvalgte ikke er ansatt i organisasjonene. Hvordan skal man da skape et avtaleverk som ivaretar medlemmenes opplysninger? De tillitsvalgte skal også forvalte og beskytte personopplysningene til medlemmene, forklarer Cecilie Wille Søvik.

Utfordringer

Forut for dagens møte har en arbeidsgruppe gått gjennom de fleste av de drøye tjue organisasjonenes rutiner for tillitsvalgtes håndtering av personopplysninger. Ut av dette har det kommet et forslag til felles kjøreregler.

– Det vil sikkert være noe uenighet om hvordan rutinene skal være, men likevel håper jeg at vi kan bli enige om de store linjene, slik som opplæring, og så kan det heller være opp til hver enkelt forening å utrede detaljene, sier Søvik.

Under møtet blir det tydelig at flere av organisasjonen løser nettopp personvernsopplæringen av tillitsvalgte svært forskjellig.

– Vårt mål er at dette skal bli en møteserie hvor vi møtes rundt fire ganger i året. Econa er opptatt av å gi et best mulig medlemstilbud til våre medlemmer, og da er et slikt samarbeid nyttig for oss.