Frykter økning i konkurser og tvangsavviklinger

Fersk statistikk viser at antallet konkurser sank med nesten ti prosent i 2021 sammenlignet med året før. Den største nedgangen gjennom pandemien finner man i restaurantbransjen.

Dette kommer frem av konkursstatistikken til Dun & Bradstreet, som er en global leverandør av forretningsdata og analyse.

Selskapet opplyser i en pressemelding om at 3331 bedrifter gikk konkurs og 1599 bedrifter ble tvangsavviklet i løpet av fjoråret. Dette utgjør en nedgang på 9,8 prosent sammenlignet med 2020.

- Skyldes statlig støtte

Selv om hotell- og restaurantbransjen har vært plaget med skjenkestopp og nedstenginger gjennom hele pandemien, er det nettopp i denne bransjen at nedgangen er mest markant, ifølge meldingen. Her har det vært en nedgang på hele 36 prosent, foran Detaljhandel med 24,9 prosent.

- Konkursnedgangen skyldes nok i stor grad støtte fra myndighetene og ikke minst muligheten for utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet i pressemeldingen.

Nå frykter hun en økning i konkurser det kommende året, blant annet fordi disse avgiftene forfaller til betaling samtidig med ordinære terminer.

– Dessuten er kompensasjonsordningene langt fra like gunstige som tidligere. I følge analyser vi har gjort vil kun en av fem bedrifter være kvalifisert til å kunne søke om støtte i kompensasjonsordningen som kom før jul, og det er lagt til andre kriterier som begrenser dette ytterligere, sier Melhus i meldingen.

Eiendom med størst økning

Selv om antallet konkurser ifølge Dun & Bradstreet har holdt seg på et lavt nivå gjennom hele året og i alle fylker, er det likevel enkelte bransjer som har opplevd en økning.

Ifølge statistikken for 2021 hadde eiendomsbransjen den største økningen med 7,8 prosent. Bygg- og anleggsbransjen hadde en økning i konkurser på 4,6 prosent, mens Lagring og Transport økte antallet med 6,7 prosent.

Powered by Labrador CMS