- Da jeg gikk inn i politikken igjen sist gang, var det litt som å gå tilbake til eks-kjæresten: Man gjør det fordi man husker de positive tingene, men merker kjapt at det jo var en grunn til at det opprinnelig ble slutt, beskriver Ove Vanebo. Arkivfoto: Geir Egil Skog
- Da jeg gikk inn i politikken igjen sist gang, var det litt som å gå tilbake til eks-kjæresten: Man gjør det fordi man husker de positive tingene, men merker kjapt at det jo var en grunn til at det opprinnelig ble slutt, beskriver Ove Vanebo. Arkivfoto: Geir Egil Skog

Jusprofessor: - Ove Vanebo ville vært et godt valg som justisminister

Hans Fredrik Marthinussen lanserer Ove Vanebo som en god justisminister-kandidat. Men Kluge-advokaten og den tidligere Frp-statssekretæren er slett ikke sikker på at han vil takke ja til en eventuell forespørsel.

- I utgangspunktet har jeg lagt politikken på hylla, men man skal aldri si aldri, sier Vanebo.

Publisert

Etter at Sylvi Listhaug tirsdag morgen meldte sin avgang som justisminister, er det klart at Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg blir hennes midlertidige etterfølger. På lengre sikt er det ikke klart hvem som blir justisminister, men Erna Solberg presiserte på en pressekonferanse tirsdag morgen at Frp vil få peke ut sin kandidat, på bakgrunn av forhandlingene der statsrådspostene ble fordelt mellom de tre regjeringspartiene.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen er en av dem som håper at Ove Vanebo, som i dag jobber som senioradvokat i Kluge, og har erfaring som statssekretær i samme departement, vil få jobben - men innser at valget muligens er urealistisk.

- Jeg ønsker meg en justisminister som er seg bevisst rettsstatens grunnleggende rammer, og som ikke later som om Norge ikke gjennom demokratiske beslutninger er tilknyttet internasjonale konvensjoner som legger begrensninger på hans eller hennes handlefrihet. Derfor ønsker jeg meg en justisminister fra den klassiske liberalistiske fløyen i Frp, selv om det kanskje er ønsketenkning, påpeker professoren.

- Anundsens tidligere statssekretær Ove Vanebo ville vært et godt valg. Men så lenge Frps ønske om å ha Justisdepartementet bunner i et ønske om å ha hånden på «innvandringsrattet» er vel det kanskje ikke så sannsynlig, erkjenner Marthinussen.

Ove Vanebo hadde som politiker tilholdssted på Frps liberale fløy, trolig et godt stykke unna eksempelvis Sylvi Listhaug. Vanebo påpeker overfor Advokatbladet at han synes det er hyggelig å bli nevnt i en slik sammenheng, og at han har fått en del spørsmål om han er blitt spurt.

- Jeg tenker nok at det er andre kandidater som står foran meg i køen, blant annet fordi de i større grad er involvert i partipolitikken. Jeg har heller ingen ambisjoner i den retningen, presiserer Vanebo.

- Utelukker du deg selv som kandidat til å bli justisminister?

- Man skal vel aldri utelukke slikt, og en eventuell beslutning bør treffes etter grundige overveielser. Men jeg tror det er ganske usannsynlig at jeg ville gått for noe slikt. I utgangspunktet har jeg lagt politikken på hylla – antagelig for godt. I motsetning til en del andre politikere med juristutdanning, så synes jeg det jussfaglige er mer interessant og givende enn politisk arbeid.  Jeg merker at det er stadig vanskeligere å ha skråsikre meninger om ulike spørsmål, og er nok ingen typisk «partikanin». Jeg misliker også sterkt det politiske spillet og fokus på form fremfor substans, fremhever Vanebo.

<html><head></head><body> Ove Vanebo var i likhhet med Vidar Brein Karlsen, statssekretær for Anders Anundsen mellom februar 2016 og ut året. Han sluttet da Anundsen ble erstattet av Per Willy Amundsen. Arkivfoto: Geir Egil Skog</body></html>
Ove Vanebo var i likhhet med Vidar Brein Karlsen, statssekretær for Anders Anundsen mellom februar 2016 og ut året. Han sluttet da Anundsen ble erstattet av Per Willy Amundsen. Arkivfoto: Geir Egil Skog

Han synes det vil vært fint om noen av de lovende, liberale FrP-politikerne fikk prøve seg.

- Jeg tror for eksempel Jon Georg Dale ville gjort en solid innsats. Hvis noen fra de andre partiene skulle få muligheten, hadde det vært bra å få en av mine gamle «lederkolleger» fra ungdomspartiene, Sveinung Rotevatn (V) eller Henrik Asheim (H).

Dale er i dag landbruksminister, mens Rotevatn inntil i dag har vært statssekretær for Sylvi Listhaug i Justisdepartementet. Henrik Asheim vikarierte i fjor som kunnskapsminister da Torbjørn Røe Isaksen hadde pappapermisjon.

- Hvilke egenskaper bør en ny justisminister ha? 

- En god oversikt over sektoren og innsikt i faglige spørsmål. Det er utrolig hvor stor betydning tilsynelatende tekniske eller faglige spørsmål har for muligheten til å føre en god politikk innenfor justisfeltet.  Da må man kunne se konsekvensene av ulike veivalg. Man må også ha forståelse for prosesser, og klare å styre reformer og endringer i riktig retning. Vedkommende behøver ikke være jurist, men du verden så mye enklere ting blir av det, påpeker Vanebo.

Heller ikke jusprofessor Marthinussen mener en justisminister med en jurist-status nødvendigvis er en forutsetning.

- Anders Anundsen er som kjent jurist, men utfordret likevel til stadighet grunnleggende rettsstatsverdier, påpeker Marthinussen.

På sin åpne Facebook-profil kommenterer Vanebo dagen slik:

Uansett hvem som blir ny justisminister, bør folk gå i demonstrasjonstog for å få vedkommende til å ta tak i den viktigste saken vi står overfor i nær fremtid. Nemlig gjennomføringen av personvernforordningen i norsk rett. Veldig spent på hva hen mener om implementeringstempoet, og om ministeren mener høringsnotatet fra Justisdepartementet er treffende i sin beskrivelse av gjeldende rett, skriver Vanebo på Facebook.

I kommentarfeltet er Krfs Kjell Ingolf Ropstad en av dem som kommenterer "Bør du ikke melde deg til tjeneste?". 

Advokat og ytringsfrihetsekspert Jon Wessel Aas er en av advokatene som engasjerer seg i ulike debatter på sosiale medier.

<html><head></head><body> - Jeg har ingen formening om hvilken person som bør bli ny justisminister, men jeg mener at justisminsterposten bør rendyrkes igjen til å dreie om nettopp forvaltning av justisfeltet og -politikken, sier Bing Hodneland-partner Jon Wessel-Aas. Arkivfoto: Advokatbladet</body></html>
- Jeg har ingen formening om hvilken person som bør bli ny justisminister, men jeg mener at justisminsterposten bør rendyrkes igjen til å dreie om nettopp forvaltning av justisfeltet og -politikken, sier Bing Hodneland-partner Jon Wessel-Aas. Arkivfoto: Advokatbladet

- Innvandring og asylpolitikk bør sortere under en annen minister. Sikkerhet og beredskap likeså, og i koordinering mellom flere departementer, fastslår Wessel Aas.

Heller ikke han mener det er en betingelse for en justisminister å selv være jurist.

- Kvalifisert juridisk fagekspertise er det mer enn nok av i embetsverket. Det viktigste er at vi – uansett regjering – har en justisminister som forstår hva en fungerende rettstat er, og som bidrar til å vedlikeholde og ivareta den. Det innebærer blant annet å lytte til fagekspertise, fremfor populistiske strømninger, og å iverksette tiltak som faktisk fungerer, fremfor å bedrive symbolpolitikk som i verste fall undergraver rettsstaten, tillegger Wessel Aas.

- I dag er akutte spørsmål i den sammenheng å sørge for at vårt rettssystem faktisk er tilgjengelig for folk, og at dets rettssystemets institusjoner og aktører er rustet til å behandle sakene på en effektiv og rettssikker måte. Der er det i dag blant annet store mangler når det gjelder ressurser i domstolene, politiet og påtalemyndigheten – herunder når det gjelder lønnsnivå. Det samme gjelder tilgang til fri rettshjelp. Dette håper jeg at en ny justisminister vil ta tak i.