- Allerede i studietiden erfarte vi at både venner, familie og andre tok kontakt med oss for å få hjelp med enkle juridiske spørsmål, forteller prosjektkoordinatorene bak Jusschat, Emilie Knudsen og Demi Vestli.
- Allerede i studietiden erfarte vi at både venner, familie og andre tok kontakt med oss for å få hjelp med enkle juridiske spørsmål, forteller prosjektkoordinatorene bak Jusschat, Emilie Knudsen og Demi Vestli.

Jusschat: Svarer på enkle, juridiske spørsmål gratis på nett

Jurister og jusstudenter besvarer spørsmål fra unge mellom 16 og 30 år. - Tjenesten dekker et stort samfunnsbehov, sier prosjektlederne.

Publisert

I 2017 opprettet Mental Helse Ungdom et prosjekt for å hjelpe og veilede unge, men også alle andre, med juridiske spørsmål: Jusschat. Nettjenesten er i dag gratis, anonym, og holder åpent to dager i uken.

Av de frivillige er brorparten jusstudenter, men også ferdigutdannede jurister tar i et tak. De tyngre juridiske vurderingene blir overlatt til andre. I Jusschat er det råd og veiledning som står i fokus.

Ett år ut i prosjektet fikk de daværende jusstudentene Emilie Knudsen (29) og Demi Wollberg Vestli (29) en gyllen sjanse. Prosjektlederen skulle gi seg, og de ble spurt om å overta ansvaret. Hos drammenserne hersket det ingen tvil. Dette var et prosjekt for godt til å bukke under.

- Jusschat startet opp for nesten seks år siden, i januar 2017. Vi begynte i februar samme år, og var med på å utvikle tjenesten og rekruttere andre frivillige. Vi var derfor med på store deler av prosessen frem til vi åpnet telefonlinjene samme år. Som frivillige tok vi begge mye ansvar og trivdes godt på vakter, og det var nok dét som gjorde at vi ble spurt om å overta ansvaret, forteller juristene.

En nødvendighet for samfunnet

Vestli og Knudsen, som har kjent hverandre siden førsteklasse på barneskolen, beskriver Jusschat som et helt naturlig konsept i dagens samfunn, der de juridiske spørsmålene hos hvermannsen florerer.

Jusschat

Jusschat er en tjeneste som drives i regi av Mental Helse Ungdom.

Alle henvendelser besvares, men tjenesten er i hovedsak for de som er i aldersgruppen 16-30 år, og deres pårørende.

Jusschat er driftet av frivillige jusstudenter og jurister som bistår med alle juridiske spørsmål. Tjenesten er helt gratis og helt anonym. For å komme i kontakt med Jusschat kan de nås via telefon 21 456 007 eller over chat.

- Tidlig under studietiden erfarte vi at både venner, familie og andre tok kontakt med oss for å få hjelp med enkle, juridiske spørsmål. Samtidig forsto vi at det manglet et tilbud der ute for alle med slike juridiske usikkerheter. Et tilbud som ikke innebar langstrakt saksbehandling, mye tidsbruk og høye kostnader. Det fantes ikke, sier Vestli.

- Det faktiske behovet var nok derfor hovedmotivasjonen vår da vi takket ja til å overta ansvaret og sikre videre drift av prosjektet. I dag driver ikke Jusschat med konkret saksbehandling på samme måte som andre frivillige aktører. Til gjengjeld tilbyr vi mer umiddelbar hjelp enn de fleste andre, siden vi svarer direkte på chatten eller over telefon i våre åpningstider.

- Dersom den oppsøkende for eksempel trenger en dytt i riktig retning, har behov for generell veiledning om et regelverk, eller bare trenger svar på om det i det hele er tale om et juridisk problem, er det veldig enkelt å få raske svar hos oss, forteller 29-åringene.

Spørsmål fra A til Å

Det er ikke til å komme unna at det vil aktualisere seg en rekke juridiske spørsmål i den enkelte borgers liv. Dette gjenspeiles i samtaleloggen hos Jusschat.

- Før vi åpnet telefonlinjen i 2017, tenkte vi det var en god idé å utforme et hjelpemiddel til de frivillige, i form av dokumentet «ofte stilte spørsmål og svar». Til den dag i dag har dokumentet enda ikke vært i bruk. Det illustrerer variasjonen og spennvidden i de spørsmålene vi får, forteller Knudsen.

Flere aktører

I dag er det flere andre aktører som tilbyr juridiske tjenester over chat og telefon. Blant annet Advokatchatten og Juss24.

- Spørsmålene relaterer seg ofte til helt konkrete problemer, uten at den juridiske problemstillingen nødvendigvis er konkretisert. Det krever at vi må stille en del spørsmål før vi kan komme til bunns i problemet, fortsetter hun.

Arbeidsrett, husleierett og trygderett er blant de mest etterspurte.

- Dette er jo regelverk som omfatter nesten alle av oss, og det er derfor ikke så pussig at det kommer mye spørsmål om nettopp dette. Vi får også flere strafferettslige spørsmål, der det blant annet spørres om overgrep og de rettslige følgene av anmeldelse, sier Vestli.

- Til tider kan spørsmålene være heller komplekse, og da vil vår veiledning gjerne bestå i å henvise videre til andre aktører. I saker der det kreves mer utførlig saksbehandling, og der alminnelig veiledning ikke er nok, henvises det for eksempel til JURK, Jussbuss og Barnas Jurist. Og vi vet at de også henviser tilbake til oss når det går andre veien. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier hun.

- Engasjer deg!

De tidligere jusstudentene har en klar oppfordring til dagens studenter, og fremhever viktigheten av engasjement i frivillighetstiltak.

- Jusstudenter bør engasjere seg i frivilligheten av veldig mange grunner. De går jo på et profesjonsstudium der mulighetene for å tilegne seg uunnværlig kunnskap er veldig stor. Denne kunnskapen må deles. Det er så mange som ikke har oversikt over sine rettigheter og plikter, først og fremst fordi kunnskapen er lite tilgjengelig. Da må de som sitter inne med kunnskapen, tilgjengeliggjøre den. Dette er på mange måter kjernen i Jusschat, forteller Knudsen.

- Samtidig er frivillig arbeid en fantastisk måte å få relevant arbeidserfaring, noe som ofte ellers kan være utfordrende i et ellers krevende studieløp. Fordelen med Jusschat er at man ofte står i problemstillinger man ikke har løst før, og juridisk metode kan ofte bli satt ut i praksis. I tillegg er det ofte personer i sårbare situasjoner som tar kontakt med oss. Slik sett utvikles både empati og evnen til å formulere gode spørsmål. Dette er svært god trening før man skal ut i arbeidslivet, sier hun.

Vil vurdere chatbot

Vestli har jobbet i juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet i over fire år, mens Knudsen til daglig jobber som jurist hos Norwegian. Senere i år vil Knudsen tre inn i advokatbransjen, og begynne som fullmektig hos Help Forsikring.

De er opptatt av hvordan advokatbransjen og den juridiske sektoren for øvrig kan effektiviseres med teknologi.

- Fremover kunne det nok være interessant å se på mulighetene for en chatbot de dagene Jusschat ikke har åpent, eller ved kø. Samtidig vil dette kunne rokke litt ved konseptet. I Jusschat ser vi faktisk at primærbehovet for noen er å lufte problemene sine med andre mennesker. Det er ofte slik at de som tar kontakt trenger en anerkjennelse av det juridisk problemet, sier Vestli.

- Sånn sett er det viktig at det er en på den andre siden som viser forståelse og empati for de situasjonene som de oppsøkende befinner seg i. Der kommer teknologien til kort. Foreløpig.

Powered by Labrador CMS