Foto: Monica Kvaale
Foto: Monica Kvaale

Frifunnet for advokat-angrep

En fotballrådgiver slipper fengselsstraff for et basketak på Oslos vestkant, men må betale en tidligere forretningsadvokat erstatning på 16.500 kroner, og 30.000 kroner i oppreisning.

Publisert Sist oppdatert

Det er ifølge en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett på det rene at fotballrådgiveren holdt et glass i høyre hånd, og at fornærmede ved dette glasset ble påført flere kutt/risp i ansiktet, på halsen, på brystet og på magen.

Aktor la ned påstand om 11 måneders fengsel for hendelsen som fant sted under en innflytningsfest på Frogner i Oslo høsten 2016. Fotballrådgiveren ble i tingretten dømt til seksti dagers fengsel for kroppsskade på advokaten, men dommen ble altså anket.

- Ikke forsettlig

Lagmannsrettens flertall, samtlige dommere med unntak av meddommerne, er ikke overbevist om at fotballrådgiveren har påført skadene med forsett.

Flertallet finner det ikke bevist at han hadde noen klar bevissthet om hva han gjorde, og finner det heller ikke bevist at han handlet med et såkalt halvklart eller sløret forsett. For flertallet er det sentralt at hele basketaket var over på få sekunder.

Flertallet fant at det ikke kunne utelukkes at den første bevegelsen med glasset mot fornærmedes ansikt var en ubevisst refleksbevegelse som følge av at fornærmede først tok tak i tiltaltes skjortekrage og dyttet han bakover og oppover, slik at tiltalte mistet balansen og dunket hodet i veggen.

Flertallet mener at det heller ikke kan utelukkes at tiltalte i det påfølgende basketaket ikke hadde noen tanke om at han holdt i stetten på glasset og at hans bevegelser med glasset mest sannsynlig ville påføre fornærmede skade.

Hendelsen var over i løpet av få sekunder.

Handlet grovt uaktsomt

En samlet lagmannsrett finner derimot med klar sannsynlighetsovervekt at fotballrådgiveren opptrådte grovt uaktsomt da han førte glasset opp i ansiktet på advokaten, og heller ikke slapp det i det påfølgende basketaket.

Det samme flertallet som har kommet til at han skal frifinnes, bemerker at det etter dette flertallets syn ikke er klar sannsynlighetsovervekt for at han handlet bevisst uaktsomt.

En samlet lagmannsrett mener derimot det var grovt uaktsomt at han ikke hadde noen tanke om at han hadde et glass i hånden og at han ved sine bevegelser kunne påføre advokaten skader. Lagmannsretten vurderer at dette er et markert avvik fra det forsvarlige.

Tiltalte må derfor betale erstatning og oppreisning til fornærmede på henholdsvis 16.500 og 30.000 kroner.