Frifunnet etter anklage om mobilbruk under kjøring - bevisene inngir en viss tvil, mener tingretten

En sivil politibil passerte en Jaguar på vei inn i Follotunnelen. Politimannen mente at føreren holdt opp mobiltelefonen og brukte tommelen på skjermen.

Den sivile politibetjenten hadde festet seg ved at Jaguaren kjørte saktere enn fartsgrensen, og kikket derfor inn i bilen da han passerte den ved inngangen til Follotunnelen, skriver Østlandets Blad.

Politibetjenten mente å observere at føreren holdt opp mobilen, og at tommelen hans var i bevegelse. Føreren ble stoppet og ilagt et forelegg på fem tusen kroner, som han ikke aksepterte. Føreren hevdet at han ikke hadde brukt mobilen slik politiet påstod.

I Follo og Nordre Østfold tingrett ble mannen frifunnet.

Dommeren viste til at politiet ikke hadde gjort noen undersøkelser av mannens telefon, eller av samtale- eller datatrafikk, for å avdekke hvordan telefonen faktisk ble brukt på det aktuelle tidspunktet. Bilførerens mobil var via Bluetooth koblet til høyttaleranlegget i bilen.

Ingenting tilsier at politibetjenten har forklart seg uriktig om det han så, påpekte konstituert tingrettsdommer Anders Flock Bachmann, som mener at en samlet vurdering av bevisbildet tilsier at det er en viss tvil ved påtalemyndighetens bevis.

- Sannsynlighetsovervekt ikke nok

Han viser til at politibetjenten «passerte bilen i en hastighet av over 100 km/t, ved inngangen til en tunnel. Tidsvinduet for observasjonen var nødvendigvis kort, og de skiftende lysforholdene ved innløpet til tunellen kan også ha gjort observasjonen mer usikker.»

Dommeren viser til at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode ved bevisvurderingen i straffesaker.

«En sannsynlighetsovervekt for at den siktede har brutt forskriften om forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon er ikke tilstrekkelig for straff. Den tiltaltes forklaring kan ikke utelukkes, og det er dermed tvil om vilkårene for straff er innfridd. Samlet sett finner retten at de objektive straffbarhetsvilkår ikke er innfridd, og siktede skal etter dette frifinnes», heter det i dommen (TFNO-2021-137260).

Bilføreren var i retten representert av advokat John Christian Elden.

Powered by Labrador CMS