Petter Stordalen har mange medarbeidere fra ulike land på sine hoteller. Nå vil han gi advokathjelp til de av dem som står i fare for å bli utvist. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Stordalen tilbyr gratis advokathjelp til utvisnings-truede medarbeidere

Choice hotels har opprettet en egen hjelpefunksjon som skal gi juridisk bistand til hotell-ansatte som står i fare for å bli utvist fra landet.

- Vi har flere medarbeidere vi setter pris på, som av ulike grunner trues av utvisning. For å gjøre det enklere for dem, når de og deres ledere prøver å navigere i et byråkrati hos myndigheter og lovgivere det er vanskelig å forstå, oppretter vi "Ali-hjelpen". Det er juridisk bistand til medarbeidere og ledere. Vi håper dette bidrar til at flere kan føle seg trygge, og at de får sine saker ordentlig vurdert, sier styreleder i Nordic Choice Hotels Petter A. Stordalen, i en melding.

Nyheten ble lansert under et personalevent i Stockholm, der 3000 av kjedens ansatte, deltok. Fondet, som altså skal hete Ali-hjelpen, er oppkalt etter Choice-medarbeideren Ali Popal, som flyktet fra Mazar-e-Sharif i Afghanistan til Sverige i oktober 2015. Sommeren 2017 fikk Popal et utvisningsvedtak, som nå er anket. I dag er han ansatt på kjøkkenet ved Clarion Hotel Wisby. Under prisutdelingen i Stockholm ble han stemt frem som årets medarbeider i Choice hotels - og mottok samtidig en sjekk på 50.000 kroner.

 

Behovet for juridisk bistand innenfor migrasjon har, ifølge hotellkjeden, økt den siste tiden.

- Vi vet at mangelfull håndtering av disse sakene kan medføre at medarbeidere blir utvist fra landet. Dette skaper stor trygghet og kommer forhåpentligvis til å lede til at vi får beholde våre medarbeidere, opplyser hotelldirektør ved Clarion Hotel Sign i Stockholm, Jessica Norgren, i meldingen.

Choice-medarbeideren Ali Popal risikerer å bli sendt ut av Sverige. Nå vil Petter Stordalen hjelpe han og andre ansatte i kjeden som kan lide samme skjebne. Foto: Choice
Powered by Labrador CMS