Fri rettshjelp feirer 125 år: - Ikke bare en rettsikkerhetsgaranti, men også et velferdsgode

Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith, mener fri rettshjelpsordningen må utvides og tar til orde for å ta inn flere rettsområder, og at flere tvister bør avgjøres utenfor rettsalene.

Oppfordringen kom da Kontoret for fri rettshjelp denne uken markerte sitt 125-årsjubileum med et seminar på Litteraturhuset i Oslo.

- Det er helt utrolig at Kontoret for fri rettshjelp har eksistert i 125 år! Kontoret er gammelt, men et moderne bevis på behovet for en reell landsdekkende førstelinjetjeneste med fri rettshjelp, innledet Advokatforeningens leder, Merete Smith.

Hun påpekte at behovet for fri rettshjelp er størst i ytterkantene i samfunnet - hos de som har mest, og de som har minst.

- Likevel er det dessverre slik at rettshjelpbistand er et gode først og fremst for de som har mest. Dere prøver gjøre noe med det, og har gjort det i 125 år. Deres innsats gjør at mennesker i Oslo får hjelp til å ivareta sine grunnleggende juridiske rettigheter, sa Smith henvendt til representantene for kontoret for fri rettshjelp.

- Begrenset debatt

- Vilkårene for fri rettshjelp har i liten grad vært gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt, selv om ganske mange partier har visjoner for ordningen. Likevel kommer det hverken mer penger eller andre endringer for å styrke ordningen. Man skal huske på at ordningen med fri rettshjelp ikke bare er en rettssikkerhetsgaranti, men også en viktig velferdsgode. At noen kan ta vare på dine og mine rettigheter om det oppstår en krise, er en viktig del av velferdsstaten. Jeg synes det er noe politikerne burde skryte av, sa Smith.

Les også:

Vil ha fri rettshjelp i #metoo-saker

Flere saksområder?

- Advokatforeningen har levert to rapporter, en om fremtidens frie rettshjelp med seksten konkrete anbefalinger, og én rapport om retten til offentlig oppnevnt forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker, med ni konkrete anbefalinger. Et gjennomgående trekk i forslagene er et ønske om å løse flere konflikter utenfor domstolene. Vi vet at domstolene er Rolls Royce-modellen for tvisteløsninger. Det er helt opplagt at man kan nå flere ved å flytte penger fra fri sakførsel over til fri rettsråd, sa Smith.

Advokatforeningen ønsker også å åpne opp for flere sakstyper, og å øke inntektsgrensen for hvem som kan få rettshjelp.

- I dag er det slik at de aller fleste sakene handler om barn i en eller annen form. Jeg er ikke sikker på at de sakene alltid er til barns beste. Det er et problem at flere og flere saker gjelder rettssikkerhet i tvangsinngrep fra myndighetene, og liten grad det loven opprinnelig skulle dekke, sa Smith.

 

- Tusen takk for alle gratulasjoner. Jeg håper nesten vi blir overflødig, men har ikke noen tro på at det skjer i løpet av de neste 125 årene heller, sa Bente Roli, som er leder for Kontoret for fri rettshjelp.
Powered by Labrador CMS