Styremedlem Elisabeth Bjelland og styreleder Stian Bråstein er godt fornøyd med at Sør Rogalands advokater omfavner advokatvaktordningen.

Dobler satsingen på fri rettshjelp

Advokatforeningen Sør Rogaland krets satser på fri rettshjelp, og har økt tilbudet om advokatvakt fra  annenhver uke, til hver uke. - Det er et stort behov for rettshjelp der ute, sier kretsens leder Stian Bråstein.

STAVANGER: For mens kretsen i 2017 arrangerte advokatvakt to timer annenhver uke, er det fra i år av et slikt tilbud hver uke, unntatt i skoleferiene. I løpet av fjoråret hjalp advokatene totalt 117 klienter i løpet av tjue vakter, og opplevde at tilbudet ble stadig mer populært.

- Det har vært stor pågang fra både publikum, og for så vidt også fra advokatene. En medvirkende årsak til at vi har kunnet øke tilbudet i år, er at vi så at det var lett å dekke inn vaktene med advokater, sier Stian Bråstein til Advokatbladet.

Torsdag kveld avholdt Sør Rogaland krets årsmøte på Scandic City hotell i Stavanger, der advokatene ble informert om økningen i tilbudet. Bråstein tror de fleste advokatene i distriktet deltar i ordningen for å hjelpe, og for å få nyttig erfaring.

- Men jeg vil ikke utelukke at det for noen av advokatene kan dukke opp betalte oppdrag i ettertid av en vakt, men det i seg selv, er neppe grunn nok til å ta slike vakter, påpeker Bråstein.

Han har selv bred erfaring som advokat i ordningen  - og var også med da kommunen var med i et prøveprosjekt der Justisdepartementet dekket kostnadene for fri rettshjelp, et prosjekt som ble avsluttet i 2013.

- Jeg synes det er kjempekjekt, og veldig spennende, selv om det ligger mange utfordringer i ordningen: Du får en halvtime med noen som ikke helt vet hvordan de skal forberede seg, og det er naturligvis store begrensninger i hvor mye advokatene kan gjøre på den tiden, erkjenner Bråstein.

Kretslederen opplever likevel at det kommer mange fornuftige spørsmål i løpet av vaktene.

- Stort sett er mulig å gi en eller annen forsvarlig veiledning. Ofte kan det handle om gi tips om hva som bør sjekkes ut, hvor man bør innhente opplysninger, enten det er å ringe Kartverket eller å få hjelp av NAV til å sette opp en klage. Det hører med til sjeldenhetene at vi gjør store vurderinger av jusen i løpet av den halvtimen hvert møte varer, understreker Bråstein.

På den siste advokatvakten før jul møtte det opp så mange klienter at flere måtte avvises.

- Jeg tror det er et stort behov for tjenesten, det viser oppmøtet. I de aller fleste tilfellene går de som går derfra hjem med en nyttig veiledning. I verste fall har de fått tips om hva de kan gjøre før de oppsøker advokat igjen, fastslår Bråstein.

Les også: Vil sette opp alle i kretsen på advokatvakt

Før selve årsmøtet åpnet fikk advokatene høre Advokatforeningens årstale - denne gang fremført av foreningens generalsekretær, Merete Smith.
Godt oppmøte da det torsdag kveld ble avholdt årsmøte i Sør Rogaland krets på Scandic City hotell i Stavanger.
Powered by Labrador CMS