Her er de nye inntektsgrensene for å få fri rettshjelp

Formuesgrensen økes med femti prosent etter budsjettforliket med SV.

Publisert

I budsjettforliket mellom SV og Ap- og Sp-regjeringen i slutten av november, fikk SV inn et punkt om at inntekts- og formuesgrensene for fri rettshjelp skulle økes.

Nå er det klart hvor stor økningen blir: Fra i. januar 2023 heves inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp til 350.000 kroner for enslige og til 540.000 kroner for par, opplyser Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson i SV.

I dag er grensen for enslige 320.000 kroner, og 490.000 kroner for ektefeller og samboere.

Formuesgrensen økes fra 100.000 kroner til 150.000 kroner for både enslige og ektefeller eller par.

Forrige gang grensene ble hevet var 1. januar i år, og da hadde inntektsgrensene for å få fri rettshjelp ikke vært hevet siden 2009. Da ble satsene økt med cirka tretti prosent.

Økningen som kommer fra 1.januar 2023, ligger på om lag ti prosent for inntektsgrensene, mens formuesgrensen altså øker med hele femti prosent.

- Prioriterer varme fremfor advokat

Unneland er stolt over at partiet sammen med regjeringen får til et løft av ordningen, forteller han.

– Folks rettssikkerhet skal ikke avgjøres på bakgrunn av lommeboken. Å styrke ordningen for fri rettshjelp er viktig når alt blir dyrere, for om man må prioritere mellom varme i leiligheten eller advokat, må folk velge varme. Dersom man må velge mellom å betale husleien eller få hjelp til å løse et juridisk problem, må det bli husleie, sier Unneland.

Løftet i inntekts- og formuesgrensene vil føre til at mange flere nå vil kvalifisere til å få hjelp, påpeker han.

- Dette handler om at dersom du får avslag på uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger skal du kunne få hjelp av en advokat til å klage. Dersom forsikringsselskapet nekter å betale det du har krav på etter en bilulykke, skal du ikke stå alene. Blir du kastet ut av boligen din på uriktig grunnlag, skal du få hjelp. Under høyresiden ble denne ordningen neglisjert, sier Unneland.

Utvalg skal utrede førstelinjetjeneste

I november nedsatte Ap- og Sp-regjeringen en arbeidsgruppe, bestående av advokat Tonje Lilaas Larsen fra Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co og advokatfullmektig Ida Tønnessen fra Industri Energi, som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp.

Arbeidsgruppen skal gi en oversikt over hvilke rettshjelptilbud som finnes i Norge i dag, og se det samlede tilbudet i sammenheng med behovet for en førstelinjetjeneste. Den skal også utrede og fremme forslag om hvordan en førstelinjetjeneste kan organiseres.

Statsforvalteren har en rettshjelpskalkulator der man kan legge inn egne inntekter, og regne ut om man har krav på fri rettshjelp. Kalkulatoren er ikke oppdatert med de nye økningen ennå.

Powered by Labrador CMS