Representantskapet var i forrige uke samlet til møte i Oslo. Stående leder av Vestland krets, Ingelin Morken Gundersen.

Ber valgvinnerne om å heve inntektsgrensen med en gang

Representantskapet med oppfordring til ny regjering: Må forstå at enkeltmennesker påføres skade som følge av at de ikke får fri rettshjelp.

Publisert Sist oppdatert

Representantskapet i Advokatforeningen har vedtatt å sende et notat til landets nye regjering så snart den er klar. Notatet inneholder en sterk oppfordring om straks å heve inntektsgrensen for fri rettshjelp.

Representantskapet

Advokatforeningens representantskap består av kretslederne fra alle nitten kretser, med ekstra representanter fra de største kretsene.

I tillegg møter en representant for hver av faggruppene.

Hovedstyrets medlemmer, foreningens generalsekretær og foreningens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Det er ikke noen grunn til ikke å oppjustere inntektsgrensene med det samme, heter det i notatet.

I dag er grensen for å få fri rettshjelp 246.000 kroner. Med unntak av en mindre justering i 2009, har grensen stått på stedet hvil siden 2003. I samme periode har inflasjonen vært på 39 prosent, ifølge notatet.

Dette betyr at det så å si bare er studenter og sosialhjelpsmottagere som kvalifiserer til å motta fri rettshjelp i dag, ifølge Advokatforeningens øverste organ.

Ikke fulgt opp

Det viser til at Rettshjelpsutvalget i NOU 2020: 5 Likhet for loven har foreslått en «sårt tiltrengt omlegging av dagens rettshjelpsordning, med blant annet en kraftig økning av inntektsgrensene kombinert med et gradert egenbetalingssystem».

Selv om det er ti måneder siden høringsrunden ble avsluttet, har ikke den avtroppende regjeringen fulgt opp forslaget.

Noe bør gjøres med en gang, mener representantskapet, og viser til at det erfaringsmessig vil ta lang tid for den påtroppende regjeringen og det nye stortinget vil få på plass en omfattende reform.

«Det er derimot ingen grunn til ikke å oppjustere inntektsgrensene allerede nå. Det er teknisk enkelt å heve grensene. Selvfølgelig vil det medføre en kostnad – men besparelsen for staten ved å unnlate justering over så mange år framstår mer og mer urimelig.»

Ikke råd til advokat

«Vi advokater ser dette hver dag, hvor folk tjener for mye til fri rettshjelp, men for lite til å ha råd til advokat. Mens motparten kan ha god råd og betale sin advokat godt – spesielt når motparten er det offentlige.»

Dagens system får store konsekvenser for enkeltmennesker, påpeker representantskapet:

«Norges nye regjering må forstå hvilken skade det påfører enkeltmennesker og rettssikkerheten å la rettshjelpsgrensene stå uberørt nok en gang.»

Advokatforeningen avslutter notatet med en oppfordring til en ny regjering om å øke inntektsgrensene, og følge opp Rettshjelpsutvalgets utredning.

Mens det i dag bare er om lag ni prosent av befolkningen som kvalifiserer til fri rettshjelp, vil andelen øke til 25 prosent dersom utvalgets nye beregningsmodell innføres.

Powered by Labrador CMS