STATSBUDSJETTET 2024

Regjeringen vil kutte to millioner i posten til de spesielle rettshjelptiltakene

– Stadig flere får dårligere råd, og nå kutter de altså i en post som går til å hjelpe de aller mest utsatte gruppene i samfunnet vårt, sier Jussbuss-leder Eskil Vik Urdal.

Publisert Sist oppdatert

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å lempe på midlene til de spesielle rettshjelptiltakene, fra 69,3 millioner kroner i dagens budsjett til 67,3 millioner for kommende år.

- Helt uforståelig, sier daglig leder i Jussbuss, Eskil Vik Urdal.

Et kutt i tilskuddene til frivillige rettshjelptiltak som Jussbuss, JURK, Jussformidlingen og lignende organisasjoner, innebærer i realiteten et kutt i rettssikkerheten til de som har det aller vanskeligst, mener han.

Daglig leder i Jussbuss, Eskil Vik Urdal.

- De spesielle rettshjelptiltakene gir gratis juridisk bistand til de som ikke har noe annet sted å gå. Vi gjør vårt aller beste for å fylle inn hullene i den skadeskutte rettshjelpsordningen vi har i Norge i dag, men nå kutter de altså i en post som går til å hjelpe de aller mest utsatte gruppene i samfunnet vårt, sier Urdal.

Kuttet regjeringen nå har gjort er derfor et steg i helt feil retning, understreker han.

- Fryktelig trist for rettsstaten

Også Venstres stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik reagerer på budsjettkuttet.

- Regjeringen skriver selv at måloppnåelsen for tilskuddsmottakerne er god, likevel velger de altså nå å kutte i bevilgingene, uten å begrunne dette nærmere. Det gir absolutt ingen mening, og er fryktelig trist for rettsstaten vår, sier hun.

De spesielle rettshjelptiltakene er uvurderlige for å sikre at folk i sårbare situasjoner får ivaretatt sine rettigheter, mener Thorsvik.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

- Det var faktisk ett av disse rettshjelptiltakene, gatejuristen, som i fjor avdekket den ulovlige praksisen med bøtesoning. Det er bare ett av eksemplene på hvor viktige de er, understreker hun.

Konkurrerer om de samme pengene

Neste års pott på 67,3 millioner kroner skal etter hvert fordeles mellom de ulike rettshjelptiltakene.

Før 2020 hadde hver av organisasjonene egne øremerkede poster i statsbudsjettet, men i dag er arbeidet med fordeling av disse midlene flyttet over til statens sivilrettsforvaltning. 

De frivillige rettshjelptiltakene konkurrerer dermed om midler fra den samme potten, som i 2024 blir to millioner kroner trangere. 

Powered by Labrador CMS