Med president Curt A. Lier i front tar Juristforbundet initiativ til å styrke fri rettshjelp i Norge. FOTO: Henrik Skjevestad

Vil styrke fri rettshjelp med Oslo Legal Walk

Presidenten for Juristforbundet er bekymret for rettshjelpsutviklingen i Norge og mener tilgangen er problematisk. Nå arrangerer forbundet for første gang rettshjelpsdugnaden Legal Walk i Oslo.

Hensikten er å belyse viktigheten av nødvendig juridisk rådgivning, uavhengig av økonomiske ressurser og geografisk tilhørighet.

Selv mener president for Juristforbundet, Curt A. Lier, at rettshjelpsutviklingen i Norge er bekymringsverdig og peker på tre ulike årsaker.

- For det første lever de som jobber frivillig med fri rettshjelp fra hånd til munn, slik at tilgangen blir veldig problematisk. Samtidig er det veldig lenge siden inntektsgrensene har blitt regulert, slik at de er altfor lave og stadig færre havner under den, sier han.

Lier mener også, i likhet med Advokatforeningen, at salærsatsen for advokater som driver med fri rettshjelp ligger langt under det den burde.

- Det kan føre til rettsulikhet dersom de etablerte advokatene med erfaring unngår rettshjelpssakene, slik at de havner på de unge uprøvde. Det kan komme skjevt ut i møte med staten som gjerne stiller med de aller beste, slik som regjeringsadvokaten, forklarer han.

Inspirert av London

Juristforbundet har tittet til London for å hente inspirasjon til Legal Walk. Der ble det for første arrangert i 2005, og i fjor var det 12 000 mennesker som deltok, skriver Juristkontakt.

- Det var egentlig en tilfeldighet at vi kom over konseptet da vi var på besøk i London i forbindelse med noe annet. Vi synes dette er en veldig fin måte å samle inn penger til fri rettshjelp på, samtidig som vi belyser jussen og juristenes stilling i det norske samfunnet, sier Lier til Advokatbladet.

I løpet av de 13 årene Legal Walk har eksistert i den britiske hovedstaden, har det også spredd seg til flere engelske byer, så vel som til Australia - og nå også til Norge. Lier håper at Legal Walk etablerer som et fenomen også her til lands.

- Det var litt over 300 mennesker som gikk i London første gang i 2005, så det første målet er å slå det. Etter hvert håper vi at vi kan etablere arrangementet i flere norske byer, som igjen kan bruke det til å styrke sine rettshjelpstiltak lokalt, forteller presidenten.

Det var London Legal Support som først tok initiativ til å etablere Legal Walk etter å ha arbeidet med å samle inn penger til ulike rettshelpstiltak siden 2003.

Dugnad for fri rettshjelp

Legal Walk starter på Universitetsplassen i Oslo 5. september, og er altså en vandring gjennom Oslo sentrum hvor advokater, jurister og andre som støtter fri rettshjelp kan bli med.

"Årets største og morsomste rettshjelpsdugnad" flagger Juristforbundet på sine nettsider.

For å delta må man betale 300 kroner og hele overskuddet går til forskjellige rettshjelpstiltak, slik som Jussbuss, Gatejuristen, Barnas Jurist og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

- Foreløpig har responsen vært veldig god og mange har meldt seg på. I tillegg har vi kontaktet en rekke personer med viktige samfunnsposisjoner. Vi håper på en suksess, avslutter Lier.

Powered by Labrador CMS