Ella Marie Hætta Isaksen foran inngangspartiet til Olje- og energidepartementet.

VINDMØLLER OG URFOLKS RETTIGHETER

Fosen-saken: - Et historisk øyeblikk

Tirsdag reiste professor Øyvind Ravna og førsteamanuensis Ande Somby fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø sørover til Oslo for å støtte demonstrantene. - FN har satt en internasjonal standard for hvor lenge staten kan utrede avbøtende tiltak, sier Ravna.

Publisert Sist oppdatert

11. oktober 2021 slo Høyesterett fast i en storkammerdom at konsesjonen som ble gitt for utbygging av vind-parker på Fosen-halvøya, var ugyldig.

«Uten tilfredsstillende avbøtende tiltak foreligger det dermed en krenkelse av SP artikkel 27, og konsesjonsvedtaket vil i så fall være ugyldig», heter det i dommen (avsnitt 144).

Fem hundre dager senere - torsdag 23. februar - tok aksjonister fra Norske Samers Riksforbunds ungdomsorganisasjon og Natur og Ungdom seg inn i Olje- og energidepartementet i Akersgata i Oslo.

Aksjonistene krever at vindturbinene rives. Tirsdag ble det også aksjonert utenfor Høyesterett. Blant aksjonistene er skuespiller og sanger Ella Marie Hætta Isaksen og klimaaktivist Greta Thunberg. Aksjonen har fått stor pressedekning, og også internasjonal presse var tirsdag på plass.

«Urfolksrett er ikke valgfritt, staten har ikke gjort en dritt», ropte demonstranter utenfor Høyesterett i dag.

- De som forvalter makt, har ikke kunnskap om same- og urfolksrett

I et innlegg i Khrono og i Forskersonen.no skriver professorene Øyvind Ravna og Gunnar Eriksen og førsteamanuensis Ànde Somby ved Det juridiske fakultet ved UiT at det er et stort behov for kunnskap om internasjonal urfolksrett i Norge.

Alle tre er spesialister i same- og urfolksrett ved UiT, og er blant annet med i forskningsprosjektet GoSàpmi, som har som mål å analysere og utrede modeller for forvaltning av land og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge.

«Storkammerdommen om vindkraftutbygginga på Fosen viser til fulle behovet for mer kunnskap om same- og urfolksrett. Spørsmålet er hvilket medansvar våre juridiske undervisningsinstitusjoner har for kunnskapsmangelen som er avdekket», skriver de tre.

«Til tross for at kong Harald i 1997 erkjente at Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, at Grunnloven sier at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre sin kultur og sitt samfunnsliv, er Tromsø fortsatt alene om å ha samerett som obligatorisk fag i juristutdanninga», skriver de.

De mener det er kritisk at de som forvalter makt og myndighet i Oslo, i stor grad ikke har kunnskap om samerett, og at bare én av landets tjue høyesterettsdommere er utdannet ved UiT.

- FN setter frist på 180 dager

Tirsdag satte Ravna og Somby seg på flyet på vei til Oslo for å støtte demonstrasjonene der. Ravna er blitt intervjuet av en rekke aviser de siste par dagene.

- Dette er et historisk øyeblikk, det er en av grunnene til at jeg ønsker å være der, sa Ravna til Advokatbladet før han satte seg på flyet til Oslo.

Aksjonistene foran inngangen til Olje- og energidepartementet. Greta Thunberg var også på plass.

Hva som skal skje med turbinene på Fosen er et vanskelig spørsmål, medgir UiT-professoren.

- Man kan ikke fortsette og utrede og utrede hva som skal skje, sier han.

Øyvind Ravna er professor ved UiT og foreleser blant annet i reindriftsrett, samerett og folkerett.

- I en sak der rettighetene til urfolk i Australia ble krenket som følge av klimaendringer, satte FN en frist på 180 dager for myndighetene å redegjøre for hvordan den vil reparere skadene, forteller Ravna.

I den aktuelle saken i Australia ble urfolk bosatt på fire lavtliggende øyer i Torres Strait Island-området rammet av blant annet oversvømmelser som følge av klimaendringer.

FNs menneskerettighetsråd slo i september i fjor fast at urfolkets rettigheter på de aktuelle øyene er krenket, og ba den australske regjeringen om å informere om hvilke tiltak som skal iverksettes innen 180 dager etter vedtaket.

Somby: - En utrolig rar opplevelse for en jurist

- Det er en utrolig rar opplevelse for en jurist og se en demonstrasjon som dreier seg om prøvelselsretten, sier Ande Somby til Advokatbladet.

Han besøkte tirsdag ettermiddag demonstrantene utenfor Olje- og energidepartementet.

- At vi ikke har et massediktatur der flertallet kjører over mindretallet, og en eneveldig, utøvende makt, er selve kjernen i rettsstaten. Og så står jeg der i dag, og må klype meg i armen. For jeg hadde aldri forestilt meg at det ville bli nødvendig å demonstrere over dette spørsmålet; at en dom i Høyesterett skal etterkommes, sier Somby.

Ande Somby var tirsdag i Oslo for å vise sin støtte til demonstrantene som aksjonerer i Fosen-saken.

- Det har vært så selvsagt at vi er en rettsstat som er bundet av de gjeldende, rettslige normene, og at alle respekterer domstolens avgjørelser og er lojale overfor dem - og at man ikke forsøker seg med illojale bortfortolkninger, sier han.

- En generasjon med «edge»

At det er de unge som har tatt opp kampen, synes han er veldig gledelig.

- Jeg blir kjempeglad over ungdommens engasjement. Vi har siden sultestreiken i Altasaken i 1979 hatt noen fredelige generasjoner ungdommer, og har forsøkt å oppnå resultater med fredelige fremgangsmåter. Når det viser seg at dette ikke nytter, så har vi likevel en generasjon med litt «edge». Det gir meg masse optimisme, sier Somby.

- Hva mener du bør skje nå?

- Det er bare en ting som må skje i en rettsstat, og det er at regjeringen bøyer seg for det Høyesterett har avgjort. Det koster jo å ha en rettsstat. Hvis man har tatt en økonomisk risiko gjennom å gå inn i en forhåndstiltredelse, så må man jo, når risikoen materialiserer seg, ta det tapet. Rettsstaten er ikke gratis, sier Somby.

MdG-topp: - Vindmøllene må rives

Stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg (MdG) var en av mange forbipasserende som stoppet opp og ga sin støtte til demonstrantene tirsdag formiddag.

- Det som må skje nå, er at regjeringen må begynne å ta innover seg at Høyesterett har sagt at utbyggingen krenker samiske rettigheter. Og at Fosen-vindmøllene må rives og menneskerettighetene respekteres, sier Berg til Advokatbladet.

Stortingsrepresentant for MdG, Lan Marie Nguyen Berg.

En omstilling til fornybar energi kan ikke gå på bekostning av urfolks rettigheter og menneskerettighetene, understreker hun.

- Det er derfor denne saken er så viktig.

Bakteppet for saken er at den allerede har pågått i veldig mange år, påpeker hun.

- Det er et sykdomstegn når sak på sak, som burde vært løst politisk, blir nødt til å bli tatt i rettssystemet. Derfor er det veldig bra at Høyesterett kom med sin avgjørelse. Men den krever at regjeringen følger opp, hvis ikke kan vi miste tilliten til regjeringen. Det er det som er utfordringen her, sier Berg.

- Nå har det gått over fem hundre dager. For å ha troverdighet for ivaretagelse av både urfolk og natur, så må regjeringen vise at den følger opp med reelle tiltak.

- Pågående menneskerettsbrudd

Ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter, representerer Fosen-saken et pågående menneskerettighetsbrudd.

NIM er «bekymret over den økende tillitskrisen mellom samiske miljøer og myndighetene, som springer ut fra Fosen-saken», skriver direktør Adele Matheson Mestad i et innlegg.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er ikke enig med NIM og aksjonistene i at fortsatt drift på Fosen er et pågående menneskerettsbrudd.

«I dommen fra Høyesterett legges det til grunn at vindkraftverkene på Fosen på sikt vil true reindriften og samenes rett til kulturutøvelse», skriver Aasland i et innlegg.

Redaksjonen gjør oppmerksom på: Professor Øyvind Ravna fikk likevel ikke tatt turen til Oslo tirsdag på grunn av flytrøbbel.

Powered by Labrador CMS