Stephan Jervell.

Mener terskelen er for høy for å erklære noen inhabile som følge av vennskap

- Så vidt gjelder jussen om inhabilitet og vennskap synes jeg - rent rettspolitisk - at det skal for mye til for at et vennskap gjør en inhabil. Man trenger en praksisendring, sier Wiersholm-partner Stephan L. Jervell om habilitetsutfordringene til regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

I den ferskeste episoden av podkasten «Takk & lov» diskuterer programleder Anine Kierulf habilitet med Wiersholm-partner Stephan L. Jervell i kjølvannet av det Jervell selv beskriver som «en epidemi av inhabilitet blant oppegående og flinke statsråder».

- Jeg må si at jeg er utrolig overrasket, og jeg sliter litt med å forstå at det er mulig egentlig. Hvor var embetsverket, spør han. 

- Etter loven skal de relasjonene som er egnet til å svekke tillit, gjøre en inhabil, men hva vil det si å være egnet til å svekke tillit? Her har det utviklet seg en lang praksis vedrørende vennskap. Det skal mye til før man blir inhabil. For mye, mener han. 

Overfor Advokatbladet utdyper Jervell og sier han mener listen for å bli erklært inhabil som følge av vennskapelig relasjoner bør legges lavere. 

- Man trenger ikke nødvendigvis en lovendring, men en praksisendring. Videre tror jeg uansett at praksis spriker nokså mye og det er uheldig i seg selv.

- En feilslutning

Aksjehandlene til Sindre Finnes, Erna Solbergs ektefelle, har tapetsert pressen siden slutten av august. Nå må Solberg møte for Kontrollkomiteen på Stortinget og svare på spørsmål om egen habilitet.

Ola Borten Moe (Sp) trakk seg som både forsknings- og høyere utdanningsminister og Sp-nestleder etter kjøp og salg av aksjer mens han var statsråd, og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er for tiden under lupen til Kontrollkomiteen etter ektefellens aksjekjøp.

I sommer måtte Anette Trettebergstuen (Ap) gå av som kulturminister etter å ha oppnevnt to venner til styremedlemmer, samt forslått en tredje venn til et ledig verv som styrerepresentant.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ble i juni vurdert av Kontrollkomiteen etter å ha tildelt Frode Elgesem verv som styremedlem ved Wergelandsenteret. Hun er ennå statsråd, selv om hun nå er erklært inhabil i enkelte saker knyttet til Utøya. 

- Så vidt gjelder jussen om inhabilitet og vennskap synes jeg - rent rettspolitisk - at det skal for mye til for at et vennskap gjør en inhabil. Hva gjelder de automatiske inhabilitetsgrunnene, tilsier de at man ikke blir automatisk inhabil i forbindelse med nevøer og nieser. Av den grunn er det blitt hevdet at vennskap derfor må være særlig tett for å skape inhabilitet, sier Jervell. 

- Det mener jeg er en feilslutning. Slektskap og vennskap er to forskjellige ting og man kan ikke slutte noe ut av at nevøer ikke automatisk utgjør en inhablitetsgrunn. 

Vanskelig balanse

I den potensielt strafferettslige oppfølgingen av aksje-sakene, dukket det også opp et habilitetsspørsmål ved at Økokrimsjef Pål K. Lønseth sa seg inhabil i behandlingen av Huitfeldt-saken. 

- Det er fortsatt litt uklart hva som er grunnen, men tilsynelatende er det fordi han tidligere har hatt tett samarbeid med Huitfeldt som statssekretær i justisdepartementet. Om det er nok til å være inhabil, tror jeg ikke, sier Jervell i podkasten.

- Det er også et problem. Man kan samtidig ikke være for streng. Det kan være en måte å unngå vanskelig avgjørelser på. Man skal ikke være for rask med å erklære seg inhabil heller.

Han legger til at det virker som at enkelte i regjeringen likevel har «skjønt det».

- Da alt bråket skjedde rundt Nicolay Tangen i forbindelse med at han skulle bli sjef for Oljefondet, solgte Jonas Gahr Støre alle aksjer og gikk til og med ut av fond. Det burde jo vært en øyeåpner for andre statsråder også.

Powered by Labrador CMS