Unge forsvarsadvokater flykter fra yrket. Bare fire prosent av forsvarerne er under 35 år.
Unge forsvarsadvokater flykter fra yrket. Bare fire prosent av forsvarerne er under 35 år.

Britiske forsvarsadvokater legger ned arbeidet på ubestemt tid

Krever 25 prosents salærhopp for å kunne rekruttere unge og klare å ta hånd om enorme restanser i straffesaksystemet.

Publisert Sist oppdatert

Fra april har forsvarsadvokater i England og Wales streiket sporadisk i såkalte «weeks of action».

Nylig stemte nærmere åtti prosent av medlemmene i The Criminal Bar Association for å trappe opp streiken fra mandag 5. september, og nekte å stille som forsvarere i offentlige saker ved over sytti domstoler på ubestemt tid.

Streiken vil tre i kraft mandag 29.august, da neste uke allerede var vedtatt som en såkalt «week of action».

De britiske forsvarsadvokatene krever et salærhopp på 25 prosent i offentlige saker. Myndighetene har tilbudt 15 prosents økning, men dette tilbudet har forsvarsadvokatene med stort flertall takket nei til.

Criminal Bar Association

Har om lag 2400 medlemmer i England og Wales.

2273 av medlemmene deltok i avstemningen om å utvide streiken. Drøye ni prosent av medlemmene stemte for å avslutte streiken.

Har eksistert siden 1997.

Har opprettet hjelpetelefon for streikende medlemmer.

Foreningen har også opprettet støttetiltak til medlemmer som rammes hardt økonomisk av streiken.

Les mer her.

Tilbudet gjelder bare nye saker, og vil derfor ikke avhjelpe den voldsomme opphopningen av saker, mener forsvarerne, som også krever bedre arbeidsbetingelser og betydelige økte ressurser til straffesaksfeltet i domstolene.

Streiken er en varslet katastrofe, og det enorme raseriet som forsvarsadvokatene nå utviser, har bygget seg opp over en årrekke, skriver kommentator Dominic Casciani i BBC.

Inntektsdropp på 28 prosent

Ifølge nestlederen i Criminal Bar Association, Kirsty Brimelow, har inntektene til forsvarsadvokatene falt med hele 28 prosent i perioden 2006 til 2022.

Dårlige betingelser har ført til en forsvarerflukt fra yrket, skriver The Law Society, som viser til et fall på nærmere ti prosent i antallet faste forsvarere pr. oktober 2022 sammenlignet med inneværende periode.

Antallet advokatfirmaer som driver med strafferett på rettshjelpssatser er blitt halvert siden 2007, ifølge presidenten i Law Society, Stephanie Boyce.

I mange deler av landet er det stor mangel på faste forsvarere, og systemet er i ferd med å kollapse, mener Boyce.

Mangel på ressurser i straffesaksystemet har også ført til manglende rekruttering av unge forsvarere: Bare fire prosent av forsvarsadvokatene er under 35 år, ifølge Law Society.

Nærmere 60.000 saker på vent

Det er også enorme restanser i strafferettssystemet i England og Wales.

- For å løse etterslepet, som for tiden utgjør om lag seksti tusen saker, må regjeringen tilføre penger i systemet. Det vil koste bare om lag 1,1 millioner pund pr. måned. Det koster mye mer for domstolene å stå tomme, uttaler nestleder i Criminal Bar Association, Kirsty Brimelow til BBC.

Justisminister Sarah Dines mener at avgjørelsen om å trappe opp streiken er uansvarlig.

- Eskaleringen av streikeaksjonen er helt uberettiget med tanke på at vi øker honorarene til forsvarsadvokatene med 15 prosent, noe som vil gi den typiske advokaten rundt 7000 pund mer i året, sier Dines til BBC.

En talskvinne for statsministeren kalte streike-opptrappingen skuffende, og oppfordret The Criminal Bar Association til å revurdere avgjørelsen. Regjeringen planla å øke salæret fra september, fremholdt hun.

12.200 pund til unge forsvarere

Ifølge plakater som forsvarerne stilte seg opp med foran Supreme Court-bygningen i London i juli, er snittinntekten for forsvarsadvokater de første tre årene bare 12.200 pund.

«567 trials postponed last year due to a shortage of barristers», stod det på en annen plakat.

Ifølge det britiske justisdepartementet, har streiken så langt påvirket mer enn seks tusen rettsmøter. Ifølge offisielle tall venter 58.271 kriminalsaker på å komme opp i domstolene.

Snittlønnen for forsvarere: 79.800 pund

Ifølge en uavhengig undersøkelse av forsvarernes inntekter som BBC refererer til, var snittinntekten for forsvarere i 2019-2020 på 79.800 pund (909.318 kroner etter dagens kurs).

Fratrukket kostnader, faller snittet til 55.900 - 62.900 pund (cirka 637.000 - 717.000 kroner).

Når timene for forberedelser og transport regnes inn, faller inntektene ytterligere, og for mange under minimumslønnen, ifølge undersøkelsen.

Og mens unge forsvarere ifølge undersøkelsen sitter igjen med bare 18.800 pund (214.225 kroner) når utgifter er trukket fra, kan unge advokater som jobber med selskapsrett tjene om lag 100.000 pund (1,14 millioner kroner) fra tidlig i karrieren.

Powered by Labrador CMS