POD håper Advokatforeningen vil bidra til å sørge for effektivitet og kvalitet i det nye varslingssystemet.
POD håper Advokatforeningen vil bidra til å sørge for effektivitet og kvalitet i det nye varslingssystemet.

Nå skal forsvarere få automatisk varsel når en sak henlegges

POD ønsker å samarbeide med Advokatforeningen for å utvikle en effektiv varsling gjennom Altinn.

Publisert

I et brev til Politidirektoratet ber Forsvarergruppen om at advokater skal varsles automatisk når politiet henlegger en sak.

Ifølge Forsvarergruppen kan det være «problematisk når en sak henlegges uten at forsvarer blir underrettet, men kun siktede. Forsvarer står da i fare for å fortsette å arbeide med saken i all den tid den er henlagt, uten å kunne dekke pådratte utgifter etter henleggelsestidspunktet. Samtidig vil advokaten komme i fare for å oversitte fristen i strpl. § 441 for å fremsette krav om saksomkostninger etter uberettiget forfølging etter strpl. § 438», heter det i brevet.

Gruppen viser samtidig til at «utgifter pådratt etter henleggelsestidspunktet ikke er erstatningsberettigede, med mindre de knytter seg til selve begjæringen om erstatning».

- Ingen funksjonalitet for parallell varsling

Rutiner for varsling til forsvarer ved henleggelse av straffesaker varierer i de ulike politidistriktene i dag, ifølge sjef for straffesaksseksjonen i Politidirektoratet (POD), Harald Bøhler.

- Underretning om saksavgjørelse genereres automatisk for blant annet mistenkt/siktede, og dette har vært sendt ut manuelt fra saksbehandler i politiet. Flere underretninger vil i nær fremtid bli sendt ut som automatisk forsendelse. Det foreligger ingen funksjonalitet i straffesakssystemet som generer parallell varsling til forsvarer, sier han.

I de mest alvorlige sakene er Bøhlers inntrykk at god dialog mellom påtalejurist og forsvarer sørger for nødvendig beskjed i de fleste tilfellene.

- I de mindre alvorlige sakene fremstår dette som mer varierende og avhengig av de ulike politidistriktenes interne rutiner.

Skal utvikle automatisk varsel via Altinn

Nå forteller Bøhler at henvendelsen fra Forsvarergruppen har gjort POD oppmerksom på viktigheten av at forsvarer varsles automatisk og på lik linje med andre aktører i saken.

- Spesielt med hensyn til å ivareta håndteringen av erstatning for saksomkostninger etter uberettiget forfølging, jfr. straffeprosessloven § 438.

I samarbeid med Politiets IKT-tjenester (PIT) skal POD utvikle en funksjonalitet i straffesakssystemet slik at det ved henleggelse genereres automatisk underretningsbrev til forsvarer også.

- PIT og POD samarbeider tett om digitalisering av straffesakssystemene i flere spor, og et av satsningsområdene fremover er automatisk forsendelse av automatisk genererte underretninger via Altinn. Dette betinger et samarbeid med Advokatforeningen og fagmiljøer innen påtale for å sikre effektivitet og kvalitet knyttet til nevnte underretninger. Inntil funksjonaliteten er på plass, vil det sendes ut en påminnelse via forvaltnings- og utviklingsapparatet, om at de interne manuelle rutinene skjerpes, sier Bøhler.

Powered by Labrador CMS