- Dette vil komme brått på, og er lite smidig, mener Marius Dietrichson i Forsvarergruppen.
- Dette vil komme brått på, og er lite smidig, mener Marius Dietrichson i Forsvarergruppen.

Aktørportalen må benyttes i straffesaker fra 4.oktober

I kveld ruller Aktørportalen ut ny funksjonalitet i straffesaker. Fra 4. oktober blir det slutt på papir i kommunikasjonen mellom advokater og domstolene. - Dårlig idé å gjøre ordningen obligatorisk så raskt, mener Forsvarergruppen.

Publisert Sist oppdatert

I kveld blir følgende ny funksjonalitet tilgjengelig i straffesaker, ifølge en melding fra Domstoladministrasjonen.

  • Dokumenter: Advokatene får tilgang til å se både inngående og utgående dokumenter på dokumentlisten som er ferdigstilte eller journalførte av domstolen.
  • Varsling: Advokatene vil automatisk bli varslet om dokumenter som legges inn.

Aktørportalen

  • Til nå har advokater og domstoler utvekslet dokumenter og saksinformasjon i Aktørportalen i sivile skjønns- og tvistesaker.
  • Salærbehandling for både tviste- og straffesaker har også skjedd via portalen.
  • Den 15. september 2018 trådte forskrift om obligatorisk bruk av Aktørportalen i kraft.
  • Fra 11. desember i fjor har alle alminnelige domstoler vært knyttet til Aktørportalen.
  • Portalen har egne hjelpesider.
  • Aktørportalen planlegger å lage funksjonalitet for å integrere jordskifterettene innen utgangen av 2019.

Slutt på papir om to uker

Om drøye to uker - eller cirka 3.oktober, som det heter i meldingen - kommer mer funksjonalitet.

Da vil advokater ifølge Domstoladministrasjonen få tilgang til utvidet saksinformasjon, møte- og fristinformasjon, utvidet oversikt over parter og aktører med rolle i saken, og få mulighet til å sende inn dokumenter fra Aktørportalen til domstolen.

Portalen vil også ha funksjonalitet for innsending av begjæringer, så som erstatningskrav og bytte av forsvarer eller bistandsadvokat.

«Når funksjonaliteten for å kommunisere mellom advokat og domstol er på plass i straffesaker, er det også obligatorisk for advokat å benytte Aktørportalen i kommunikasjonen med domstolene. Plikten følger av Elsam-forskriften § 3a andre ledd», heter det i notatet fra Domstoladministrasjonen.

- Kommer for brått på

Dette får leder i Forsvarergruppen, advokat Marius Dietrichson, til å reagere.

- Vi synes det er en dårlig idé at ordningen skal gjøres obligatorisk for alle så raskt. Vi støtter digitaliseringsprosessen, men kan ikke støtte at innføringen av nye ordninger ikke gjøres på en mer smidig måte enn dette. For dette tror jeg vil komme brått og overraskende på mange, sier Dietrichson.

Det burde derfor være en periode hvor bruken av aktørportalen, ut over inngivelse av salæroppgaver, gjøres frivillig før ordningen gjøres obligatorisk, mener Dietrichson.

- Flere uklarheter

- På den måten vil alle forsvarere gradvis involveres på en mer smidig måte. Et annet forhold vi vil peke på, er at det synes uklart hva som skal gjøres med brev og dokumenter som også skal i kopi til andre aktører - som for eksempel politi eller påtalemyndighet. Slik ordningen er lagt opp, må disse uansett tilskrives direkte gjennom andre kanaler enn Aktørportalen. Det er en svakhet med ordningen. Særlig nå som den skal gjøres obligatorisk, sier Dietrichson.

Domstoladministrasjonen understreker i sitt skriv at kommunikasjon mellom påtalemyndigheten og advokater ikke skal håndteres i Aktørportalen, men i Altinn.

- Like greit å gå i gang

Seniorrådgiver Iwar Arnstad i Domstoladministrasjonen mener det ikke er noen grunn til å vente med å innføre obligatorisk bruk av Aktørportalen i straffesaker.

Det vil være arbeidsbesparende å bruke Aktørportalen i straffesaker, sier Iwar Arnstad.
Det vil være arbeidsbesparende å bruke Aktørportalen i straffesaker, sier Iwar Arnstad.

- Domstoladministrasjonen legger til grunn at det både sparer advokater og domstoler for arbeid, når saksdokumenter ikke lengre skal printes og skannes og sendes i post til og fra retten. Samtidig gir det en betydelig tidsbesparing når dokumenter ikke går via post, med dagens leveringshyppighet, sier Arnstad.

Han påpeker at alle advokater og advokatfullmektiger allerede er brukere av Aktørportalen, og benytter den i sivile saker og for salær i alle saker.

- Utvidelse av Aktørportalen til også å gjelde saksdokumenter i straffesaker har vært etterspurt lenge. Mange domstoler og advokater har i praksis brukt Aktørportalen også i straffesaker, men har da vært nødt til å sende varsel på e-post eller tilsvarende for å opplyse om at nye dokumenter er tilgjengelig, opplyser Arnstad.

- Domstoladministrasjonen og departementet har derfor vurdert det som at det er like greit å gå i gang så raskt som mulig, sier han.