Advokat Maria Hessen Jacobsen er opptatt av innsattes rettigheter.
Advokat Maria Hessen Jacobsen er opptatt av innsattes rettigheter.

Varsler flere søksmål etter nakenvisiteringer

- Jeg mener vi har et ganske godt grunnlag for å fastslå at EMD stiller krav til statene som Norge pr. i dag ikke innfrir, sier Elden-partner Maria Hessen Jacobsen.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden er blant dem som representerer i overkant av 30 klienter som alle skal ha blitt rutinemessig nakenvisitert som innsatte i fengsel.

Advokaten reagerer på praksisen, og varsler at det vil komme en rekke søksmål.

Det var TV2 som først omtalte saken.

Jacobsen er styremedlem i Forsvarergruppen, og medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

- Vi har fremmet varsel i to av sakene, og jobber fortløpende med de neste, sier hun til Advokatbladet.

- Sjokkert

Bakgrunnen for søksmålet er visitasjonspraksisen som ble benyttet i norske fengsler frem til juni 2020.

En dom fra Gulating lagmannsrett fra juli i fjor slår fast at kroppsvisitasjoner er nedverdigende, og i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

– Historiene klientene forteller er alvorlige, og gjennom møter med klientene har det kommet frem historier som er hjerteskjærende, sier Jacobsen til TV2.

Hun mener store deler av norsk kriminalomsorg i lang tid har bedrevet en praksis som er i brudd med torturforbudet, og er sjokkert over omfanget.

- Ubegripelig

Alle klientene skal ha måttet kle seg helt nakne for visitasjon, uavhengig av om det var deres barn eller deres advokat som kom på besøk, forteller forsvarsadvokaten til TV2.

Jacobsen mener det er åpenbart at klientene har blitt utsatt for en krenkelse av forbudet mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling.

«Minst 12 fengsler, hele landet. Mange hundre innsatte. Alvorlig psykisk syke innsatte, i akutt krise og på vei til psykolog, ble visitert nakne. Kvinnene måtte fjerne brukte tamponger før visitasjoner. For meg er det hele ubegripelig», beskriver advokaten saken på sin Facebook-profil.

- Disse sakene har krevd en omfattende etterforskning fra vår side. Nå er det på tide med en rettslig prøving av oppreisningsansvaret etter grovere krenkelse av menneskerettighetskonvensjonen. Jeg mener vi har et ganske godt grunnlag for å fastslå at EMD stiller krav til statene som Norge pr. i dag ikke innfrir. Det prinsipielle spørsmålet dreier seg om hvordan grovere krenkelser av menneskerettighetskonvensjonen skal kompenseres, sier Jacobsen.

Powered by Labrador CMS