Marius Dietrichson mener forslag om endring i voldtektsloven ikke bør vedtas. Arkivfoto: Henrik Evertsson

- En dårlig idé å innføre ny voldtektslov

Marius Dietrichson i Advokatforeningens forsvarergruppe mener det ikke er behov for en endring i voldtektsloven, slik flere har tatt til orde for.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er enige i at den som tar seg til rette og har samleie med en som ikke er enig i det, bør straffes. Men det blir han allerede i dag. Det følger av loven. Det er ikke nødvendig med en lovendring, påpeker leder av Advokatforeningens forsvarergruppe Marius Dietrichson til Advokatbladet.

Forrige uke tok tidligere leder Silje Christine Hellesen i Advokatforeningen Haugesund krets, til orde for en slik lov.

Sist gang lovgiver vurderte å innføre et samtykke-krav ved seksuell omgang, kom departementet frem til at en ikke kunne komme på noen straffverdige situasjoner som ikke allerede ble fanget opp av de ulike alternativene i voldtekstbestemmelsen, påpeker Dietrichson.

- Konklusjonen den gang var derfor at det ikke var nødvendig å endre loven. Og det er vi enig i. Vi er derfor imot å innføre et kriterium i straffeloven som ikke har en reell betydning, sier Dietrichson.

- Økt fokus på fornærmede

Et annet argument mot å innføre et samtykkekrav, er ifølge ham at det under etterforsking og rettssak, vil rette et fokus mot den fornærmede som vi i dag heldigvis har gått bort i fra.

- De fleste vil selvsagt mene at et samtykke til å ha sex, kan gis gjennom konkludent adferd. Men mener man med samtykke at det må gis på en spesielt form-bunden måte, så vil en innføring av et samtykke-krav omfatte langt flere tilfeller enn i dag. Da vil endringen ha et reellt innhold og ikke være unødvendig.

- Men da er det andre problemer som melder seg. Det er for det første et spørsmål om staten skal kunne detaljregulere hva to voksne mennesker må si om de sammen skal ha sex, på et så intimt og nært område som dette, mellom to voksne mennesker. Enda verre er det at en bestemmelse som straffer at et formbundet samtykke ikke er innhentet, vil kunne føre til støtende resultater, tillegger advokaten.

- Man kan for eksempel tenke seg at jenta er enig i at hun og gutten skal ha sex, og uttrykker dette gjennom konkludent adferd og egne initiativ, men at hun etter noe tid angrer. Det rammes ikke i dag av voldtektsbestemmelsen eller noen andre straffebestemmelser for den saks skyld. Men endres loven ved at det kreves et formbundent samtykke om det ikke skal være voldtekt, og jenta etter noen dager anmelder forholdet som voldtekt fordi hun aldri ga det samtykket loven krever, så vil det for dommeren, som da må dømme mannen for voldtekt, til tross for at sexen var frivillig, fremstå som grovt urimelig.

Powered by Labrador CMS