Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff utenfor Advokatfirmaet Staff som han selv startet og formet. Foto: Aina J. Rønning
Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff utenfor Advokatfirmaet Staff som han selv startet og formet. Foto: Aina J. Rønning

Elden: - Staff var en kompromissløs læremester

Tor Erling Staff var uvanlig snill, men hard. Han var elsket, men også hatet. - Han har skrevet seg inn i norsk rettshistorie som en av de beste. Han er et forbilde, mener leder for Advokatforeningen, Jens Johan Hjort. I går døde Staff, 85 år gammel.

Publisert

Tor Erling Staff markerte seg som høyesterettsadvokat og forsvarer, men også som en fryktløs samfunnsdebattant. Selv har han sagt at han tidlig ble allergisk mot samfunnet og derfor valgte jussen.

Han beskrives som uvanlig snill, han vekket begeistring og engasjement, men også raseri og hat.

Den siste tiden lå Staff på Smestadhjemmet i Oslo og fikk behandling for Parksinson. Søndag døde han, 85 år gammel.

- Staff har skrevet seg inn i norsk rettshistorie som en av de beste og mest dedikerte forsvarsadvokater landet har fostret. Uredd og kompromissløs på klienters vegne, og etter sigende høviskheten selv i retten. Staff vil bli dypt savnet, sier leder av Advokatforeningen, Jens Johan Hjort.

Et rikt karriereliv

Staff ble født 22. februar 1933 og er oppvokst på St. Hanshaugen i Oslo. Han avtjente verneplikt og ble sersjant i Forsvaret, før han ble militærnekter. Han avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1958, og var i studietiden formann i Det Norske Studentersamfunn.

Han var advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Olaf Trampe Kindt, og dommerfullmektig hos sorenskriver Christian B. Apenes, før han utdannet seg videre i USA.

Fra 1966 til 1972 sjonglerte han en karriere som direktør i Den Norske Forleggerforening med å være fast forsvarer i Oslo byrett, før han gikk over til å være forsvarsadvokat på heltid. Han har ført forsvaret i en rekke store kriminalsaker, slik som drapene på Benjamin Hermansen og Arve Beheim Karlsen, sakene mot Varg «Greven» Vigernes og Erik Blücher, og de såkalte bumerangsakene i Bergen.

Staff fryktet ikke de kontroversielle sakene og har forsvart alt fra pedofile og pornokonger til drapsmenn og voldtekstmenn.

Staff var også blant de 17 advokatene som etablerte Forsvarergruppen av 1977, og han har sittet som formann i Oslo Riksmålsforening.

Forsvarsadvokaten brukte også tiden som mediepersonlighet, og på 90-tallet ledet han en rekker programmer på norske TV-skjermer. Deriblant «Klart svar» på TV Norge i 1992, som på et tidspunkt var det mest sette programmet i landet.

<html><head></head><body> Tor Erling Staff i samtale med Øystein Meier Johannessen under aksjonen på Eidsvoll Plass foran Stortinget 21. August 2013 mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Wikimedia/Kvikanes</body></html>
Tor Erling Staff i samtale med Øystein Meier Johannessen under aksjonen på Eidsvoll Plass foran Stortinget 21. August 2013 mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Wikimedia/Kvikanes

– Han var en læremester

Ifølge Norsk biografisk leksikon snakker Staffs klienter med varme om alt han har gjort for dem, som advokat og som medmenneske, både under og etter sakene. Han kjempet de utstøtte og svakes rett, og har ved flere anledninger blitt observert mens han ga en jakke eller genser til frosne uteligger på gaten.

To ganger har han løst gisselsituasjoner ved å selv møte væpnede gisseltakere, og i 1956 organiserte han en innsamlingsaksjon for ungarske flyktninger.

I rettssalen kjørte Staff sin egen stil. Han var direkte og kompromissløs, og han ble elsket og hatet.

I boken «Uten kappen» av Niels Chr. Geelmuyden kan man lese at:

«På Tinghusets vegg har man fremmet krav om at Staff kastreres. I Lagmannsretten har et jurymedlem erklært seg inhabil som følge av forakt for advokaten. Politikere har i fullt alvor forsøkt å frata han advokatbevillingen. (…) Den mest sannsynlige forklaringen på at ingen hittil har avlivet Staff, er at de derved ville mistet muligheten til å bli forsvart av ham i den påfølgende straffesak.»

Staff vekket mange følelser og for flere var han en inspirasjon.

– Tor Erling Staff er den som har lært meg betydningen av at alle har rett på et forsvar, og at det vil være feigt ikke å påta seg oppdrag der samfunnet instinktivt vil reagere negativt, forteller advokat John Christian Elden til Advokatbladet og fortsetter:

– Hvis en forsvarer med erfaring sier nei, er det da riktig å overlate samfunnets plikt til å gi et forsvar til mindre erfarne kolleger som skal utsettes for presset? Han var kompromissløs og sto på for klientene sine koste hva det koste ville, og uinteressert i egen popularitet. Han utfordret autoritetene og anerkjente meninger og moralnormer, og fikk mange til å tenke på nytt. Også dommere.

<html><head></head><body> Tor Erling Staff i en debatt om juryordningen i 2009. Foto: Aina J. Rønning</body></html>
Tor Erling Staff i en debatt om juryordningen i 2009. Foto: Aina J. Rønning

– Å være forsvarer er en livsstil

Staff var læremester for Elden i en av hans aller første drapssaker - Hjuletdrapet i Oppegård.

–  Jeg var ung fullmektig, men han ga meg tillit til å ha det fulle ansvar for saken og jeg fikk utfordret det juridiske flere ganger til Høyesterett med hans lune innspill. For jussnerder er det Rt 1993 s 1121 som sikret forsvarene innsyn i alle saksdokumenter i straffesaker, ikke bare de politiet ville legge frem. Å bli kastet ut i vannet lærer deg å svømme eller drukne. Å være forsvarer er ikke bare en gjerning, men en livsstil. Det lært han bort til gagns.

Leder for Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, beskriver Staff som et forbilde.

- Mange av dagens dyktige praktiserende forsvarsadvokater, som har hatt det privilegium å oppleve Staff i retten, har nok med rette sett på han som et forbilde, og lært et og annet om hvordan man best skal aksle advokatkappen og arbeidet i skranken, sier han til Advokatbladet.

Også advokat Marius Dietrichson har gode minner om Staff.

– Han var en sann forsvarer og et forbilde for oss alle. Han tok alltid de svake og de fordømtes parti. Helt uredd for hvordan offentligheten vurderer innsatsen hans, sier Dietrichson til Aftenposten.

– Et gråere advokatmiljø

Advokat Frode Sulland, tidligere mangeårig leder av Forsvarergruppen og selv en av landets mest profilerte forsvarsadvokater, synes det var svært trist å få beskjed om Tor Erling Staffs bortgang, forteller han til Advokatbladet.

– Med hans bortgang er både advokatmiljøet og Norge blitt fattigere og gråere, sier Sulland.

– Tor Erling både var, og likte å være, omstridt. Men samtidig som han var stridbar, var det varme rundt ham. Han forsvarte alle som hadde behov for det, men var sterkest når han sto opp for dem som få andre ville hjelpe. Man kan godt si at Tor Erling både var enestående og at han likte å stå alene, sier Sulland.

Han sier at han tror at Staff så det som et særlig kall å være tydelig tilstede der andre vegret seg.

– Både i rettssalene rundt om i landet - og i samfunnsdebatten - var derfor hans stemme spesiell og viktig. For sine kolleger var Tor Erling et tydelig forbilde og et godt medmenneske, sier Sulland.

 

Kilder: «Uten kappen» av Niels Chr. Geelmuyden, Norsk biografisk leksikon, WikipediaAftenposten

Powered by Labrador CMS