Utlendinger med barn i Norge får nå utvidet sin rett.

Økning i antall timer fritt rettsråd der barn blir berørt

Den 1. juli vedtok Regjeringen en endring i stykkprisforskriften som gir utlendinger utvidet rett til fritt rettsråd i saker om utvisning for brudd på utlendingsloven hvor utlendingen har barn som er bosatt i Norge med lovlig opphold.

Publisert

Etter gjeldende rett har utlendingen som utvisningssaken gjelder, i utgangspunktet rett på til sammen inntil fire timer fritt rettsråd ved forhåndsvarsel om utvisning og klage, herunder tre timer ved forhåndsvarsel og én time ved klage.

Den vedtatte endringen i stykkprisforskriften gir nå rett til inntil fem ekstra timer fritt rettsråd for hvert barn som blir berørt i saken, herunder tre timer ekstra ved forhåndsvarsel, samt to timer ekstra ved klage.

Forskriftsendringen følger opp budsjettforliket mellom regjeringen og SV hvor det ble bevilget 1,5 millioner kroner i økte midler til fritt rettsråd for barn som berøres i utvisningssaker.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er fornøyd med endringen.

-Jeg er glad for at det nå er på plass en kraftig økning i antall timer fritt rettsråd i disse sakene. Nå sikrer vi at advokaten på best mulig måte kan ivareta interessene til hvert enkelt barn som risikerer at en av foreldrene blir utvist, sier hun i Regjeringen sin pressemelding.

Powered by Labrador CMS