– Når en advokat blir dømt til å betale erstatning til en klient, går det over tid utover alle, sier forsikringsmegler Cato Aamodt.
– Når en advokat blir dømt til å betale erstatning til en klient, går det over tid utover alle, sier forsikringsmegler Cato Aamodt.

Store erstatninger kan gi økte forsikringspremier

Forsikringsselskapene blør når advokater dømmes til å betale erstatninger i mangemillionersklassen. Advokaters forsikringspremie kan øke, advarer bransjefolk.

Publisert

Er økte utbetalinger i advokatansvarssaker en trend, eller vil utbetalingsnivået falle igjen? Det er umulig å svare på, forteller Cato Aamodt, som er Advokatforeningens forsikringsmegler i Lockton Companies.

– Vi kan bare spekulere i om det vi ser nå er tusenårsbølgen eller hundreårsbølgen, og om alt blir normalt igjen etterpå, sier Cato Aamodt.

– Det eneste som er sikkert, er at hvis de store advokatansvarssakene som har vært omtalt det siste året fører til utbetalinger, vil dette skape en underfinansiering på forsikringssiden i markedet. Og hvis ikke utbetalingstrenden viser en snarlig endring, så kan dette medføre til dels store premieøkninger, sier Aamodt.

Utbetalingene øker

– Totalt betaler advokater i vår forsikringsordning inn et sted mellom 75 og 80 millioner kroner i premier pr. år. Hvis skadeutbetalingene overstiger dette over flere år, så vil vi se en underfinansiering av ordningen, sier Cato Aamodt.

I år etter år har utbetalingene stått i stil med innbetalingene, forteller han.

– Men dersom vi nå ser et trendskifte, og at utbetalingene kommer til å ligge mye høyere enn normalt, så vil det være problematisk, sier han.

Underslag

Dersom skadeutbetalingene blir for store, vil det bli færre forsikringsselskaper som ønsker å tilby advokatforsikringer, advarer han.

– Dette vil kunne gi økte priser, alternativt redusert dekningsomfang, og det vil kunne bli vanskeligere å skaffe forsikringskapasitet til en fornuftig pris. Selskapene kan også komme til å kreve mer compliance og risk-management-rutiner av kundene.

Advokat Margrethe E. Willoch i Advokatforeningen er ansvarlig for foreningens forsikringsordninger. Hun forteller at også uærlige advokater har ført til en økning i skadeutbetalingene.

– Vi har dessverre hatt flere skadesaker i det siste som skyldes at advokater rett og slett har underslått penger. Dette er svært uheldig og beklagelig, sier Willoch.

Ser Norden under ett

Kundegrunnlaget for advokatforsikringen er ikke så fryktelig stort, understreker Aamodt.

– Utviklingen har også ført til at noen av forsikringsgiverne ikke vurderer det norske markedet alene, men som en del av Norden. Men i Sverige ser vi den samme utviklingen som i Norge, så da kan situasjonen bli enda vanskeligere, sier Aamodt.

Forsikringspremiene er lave i Norge, sammenlignet med andre land, forteller Aamodt.

– Dersom en selvstendig advokat omsetter for 2,5 millioner kroner, og betaler 7000 kroner i forsikringspremie, utgjør dette bare i underkant av 0,3 prosent av omsetningen. Generelt har kostnaden til forsikring for advokater i Norge vært langt under én prosent av omsetningen. Mens i andre land kan forsikringspremien utgjøre fra 5 til 9 prosent av omsetningen. I USA er premien enda høyere, helt opp mot 13 til 15 prosent, mens Sverige tradisjonelt har ligget på samme nivå som oss.

Forsikringsordningen som Advokatforeningen tilbyr, er en svært god forsikring med et bredt dekningsfelt, mener han.