Amund Noss var leder av Skattelovavdelingen i Finansdepartementet før han ble partner i CMS Kluge.
Amund Noss var leder av Skattelovavdelingen i Finansdepartementet før han ble partner i CMS Kluge.

CMS Kluge skal føre søksmålet om gruvedumping i Førdefjorden for Natur og Ungdom og Naturvernforbundet

- Saken reiser en rekke spørsmål som fortjener en grundig behandling i domstolen. Vårt mål er å få fastslått at de offentlige tillatelsene må omgjøres, sier Amund Noss.

Publisert Sist oppdatert

I sommer ble det kjent at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for å tillate dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Etter en omfattende anbudsprosess, ble det klart at CMS Kluge, med Amund Noss, Asle Bjelland og Ina Ytterstad Bjørnrå, skal føre saken for organisasjonene.

– Dette er en viktig naturvernsak. Dersom gruvedriften hadde blitt gjennomført på en annen måte, kunne man ha utnyttet ressursene bedre og unngått sjødeponering. Derfor reiser denne saken en rekke spørsmål som fortjener en grundig behandling i domstolen. Vårt mål er å få fastslått at de offentlige tillatelsene må omgjøres. Vi stiller med et stort lag og ser frem til samarbeidet med miljøorganisasjonene, sier partner Amund Noss i en pressemelding.

– Vi har mange dyktige og engasjerte advokater. Her så vi at vi kunne etablere et lag med solid kompetanse innen EØS-rett, miljørett, generell forvaltningsrett og håndtering av store tvistesaker. Dette er et viktig og spennende oppdrag for oss, utdyper Noss til Advokatbladet.

- Reell sjanse til å vinne frem

Nå arbeider advokatene med stevningen og det er ventet at saken kommer opp til behandling i Oslo tingrett neste høst.

– CMS Kluge har vist et sterkt engasjement for saken, og de har god kjennskap til våre arbeidsmåter og behov som miljøorganisasjoner. Vi er også glade for at det er flere andre byråer som har vist sterk interesse for saken, og mener det tyder på at vi har en reell sjanse til å vinne frem, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Derfor går organisasjonene til søksmål:

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden bryter med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv. Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015 forelå det ingen plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og den er ennå ikke laget. Det var først etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet i mai i år at Miljødirektoratet bestilte planen fra gruveselskapet. Planen ble levert 5. juli og er nå til offentlig høring.


ESA har etter klage fra miljøorganisasjonene opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skriver ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv.

I mai sendte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom en omgjøringsbegjæring med varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet. Begjæringen ble avvist. Det er også sendt klage på både utslippstillatelsen og driftskonsesjonen, men ingen av klagene har ført frem.

Kilde: Naturvernforbundet

Powered by Labrador CMS