– Her i Telenor har vi mange kjempeflinke menn og kvinner som har kjent på at de ikke ønsket den byrden det er å jobbe i et eksternt advokatfirma, sier Siri Birgitte Bang Berge.

- Følte på et ansvar som kvinne for ikke å slutte som partner

Likevel valgte Siri Birgitte Bang Berge å forlate posisjonen som partner i Kluge til fordel for jobben som juridisk direktør i Telenor. Det angrer hun ikke på.

Publisert Sist oppdatert

Den tidligere Kluge-partneren peker på én hovedforskjell mellom å jobbe eksternt og internt.

– Den store forskjellen på å jobbe in-house og å være partner i et av de store firmaene, er at man ikke tjener de millionene her som man tjener i de største firmaene. Men millionene gjør også noe med kravene. I forretningsmodellen til de store advokatfirmaene ligger det en forventing om en enorm innsats i timer, dager, kvelder, helger, og ferier.

– I Telenor har vi en helt annen tilnærming til «work/life balance». Dette tiltrekker seg både menn og kvinner fra de store firmaene som har lyst på en spennende jobb, men som ikke nødvendigvis ønsker, eller har anledning, til å legge ned innsatsen som kreves i de store firmaene, sier Berge.

Hun legger til at det ikke betyr at man jobber lite i Telenor.

– Men her belønnes man for å jobbe effektivt. Da jeg jobbet eksternt følte jeg ikke alltid at det var slik – å jobbe effektivt betydde tvert imot færre timer på blokka.

Ikke nødvendig nok

Hvis firmaene virkelig følte at det var nødvendig å gjøre noe med kjønnsbalansen, hadde det ifølge Berge vært gjort enda mer.

– Jeg tror nok at de fleste firmaene ønsker å gjøre noe med det, men kanskje ikke ønsker det sterkt nok. De føler det ikke nødvendig. Det kan være noe med forretningsmodellen som er mer tiltrekkende for menn enn kvinner. Jeg har ikke fasitsvaret på hva firmaene gjør galt, men mener firmaene har en utfordring med at forretningsmodellen deres i så stor grad belønner volum.

Trivdes som partner

Berge tilbragte mange år som advokat i Wikborg Rein, jobbet noen år in-house i Aker Solutions, før hun ble partner i Kluge fra 2013. I 2016 startet hun i Telenor.

Berge er i flere år blitt rangert som en av landets ledende internadvokater i Finansavisens advokatundersøkelse.

Livet som partner var svært bra, presiserer hun.

– Jeg trivdes veldig godt, og Kluge var et flott sted for meg, og andre kvinner, å være. Men når jeg fikk den muligheten som jeg fikk i Telenor, kunne jeg bare ikke si nei, sier Berge.

Følte ansvar

Som juridisk direktør i Telenor er Siri Birgitte Bang Berge (bakerst) sjef for Telenors internadvokatavdeling, som i alt består av trettifire ansatte på Fornebu utenfor Oslo, og i Bangkok.

I forkant av avgjørelsen om å forlate partner-stillingen i Kluge, vurderte hun nøye hvilken signaleffekt jobb-byttet ville ha.

– Før jeg bestemte meg for å forlate Kluge, følte jeg på et ansvar som kvinne på ikke å slutte som partner. Jeg følte at jeg egentlig ikke hadde lov til å gjøre noe annet enn å være partner. Og jeg tenkte veldig på signaleffekten, både overfor kvinner i Kluge, og de som ser firmaet utenfra. Men jeg kom til at når menn har lov til å skifte jobb uten at de må ta innover seg hva det har å si for andre menn, så måtte jeg som kvinne kunne gjøre det samme, sier Berge.

– Bør se til Sverige

I fjor var Telenor i en prosess der de fornyet rammeavtalen med eksterne advokatfirmaer.

– Vi rangerte tilbudene etter flere kriterier, som pris og mangfold. Det var ingen som var veldig flinke på mangfold – mer grader av dårlig - men firmaene som fikk rammeavtale med Telenor var blant de beste på mangfold, og hadde konkrete planer på feltet. Vi måler de eksterne advokatfirmaene på mangfold, og forventer at de stiller med kjønnsbalanserte lag i samkvem med oss.

Av norske advokatfirmaer skrev Telenor til slutt under med DLA Piper, Haavind, Hjort og Deloitte. I tillegg har Telenor rammeavtale med en rekke internasjonale advokatfirmaer.

Svenske Vinge er ifølge Berge et godt eksempel på et advokatfirma som gjør mye riktig. De har milliardomsetning – og en kvinneandel på nesten 25 prosent i partnerskapet.

Firmaet satte seg i 2015 et konkret mål om at det i femårsperioden frem til 2020 skulle tas opp gjennomsnittlig minst halvparten kvinnelige partnere.

– De må tvinge seg til å sette seg et konkret mål om hvilken kjønnsbalanse de ønsker. Hvis man setter seg så konkrete mål, som man kommuniserer eksternt, så når man målene. Så lenge målene er uklare, og fremstår mest som et ønske om forbedring, når man dem ikke.

Måles på timer

Berge forteller at hun opplevde å ha alle muligheter i advokatbransjen, men også å måtte konkurrere med andre sultne og ambisiøse advokater.

– Som advokat i et stort firma måles du i stor grad på antall timer. Tar du flere foreldrepermisjoner, er det andre som kommer og er til stede når du er borte. Dette er ting kvinner må tenke gjennom, samtidig som firmaene kan gjøre mye for å legge til rette.

Selv ga hun råd til alle som jobbet for henne i Kluge om å likedele permisjonen femti-femti, og om ikke å være borte for lenge.

– Er du borte i et av de de viktige årene du bygger deg opp for å bli partner, er du borte fra klienter, og fra å etablere et fotfeste. Samtidig kan firmaene sørge for at de som er ute i permisjon fremdeles deltar i loopen, og i strategien, sier Berge.

Hun tror det kan være lettere for mannlige partnere å kjenne seg selv igjen i en ung mann som kommer inn i firmaet.

– Hva er ditt viktigste råd til advokatfirmaene for å bedre kjønnsbalansen i partnerskapene?

– Det er ikke mangel på hverken talent eller kvinner som ønsker å komme opp, selv om de nok mister noen som ikke vil underveis. Firmaene må, i tillegg til å ha konkrete mål, finne kvinnene tidlig, følge dem opp, og coache dem til topps. Jeg tror Vinge kommer til å nå sine mål. Og hvis Vinge kan – kan Wiersholm, Wikborg Rein og Kluge også!

Powered by Labrador CMS