Sorenskriver Yngve Svendsen ber Oslo politidistrikt om å avvente å sende over såkalte THC-saker til domstolen.

Flere tingretter utsetter saker om cannabis-kjøring

Oslo tingrett og Ringerike, Asker og Bærum tingrett vil avvente utfallet av sak om THC-kjøring i Høyesterett, og har bedt Oslo politidistrikt om å utsette oversendelse av saker.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag i forrige uke sendte sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett et skriv til Oslo politidistrikt om saker som gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand etter inntak av THC.

THC er en forkortelse for tetrahydrocannabinol, og er det viktigste virkestoffet i cannabisprodukter som hasj og marihuana.

I skrivet, som er sendt på vegne av Oslo tingrett og Ringerike, Asker og Bærum tingrett, viser Svendsen til en sak som gjelder en kvinne som skal ha fått cannabis foreskrevet av en lege i Nederland. Kvinnen ble i mai i fjor tiltalt for to tilfeller av kjøring mens hun var påvirket av THC tilsvarende en alkoholpromille på over 0,2.

Kvinnen ble frifunnet i Agder tingrett, men påtalemyndigheten anket, og i Agder lagmannsrett ble hun dømt for kjøringen, og ilagt en bot på 8000 kroner.

Saken skal i høst behandles i Høyesterett.

- Grensen rammer klinisk edru førere

I skrivet til Oslo politidistrikt, viser Svendsen til debatten rundt den lave grensen som er satt for THC-kjøring.

«Høyesterett har som kjent sluppet inn anke over lagmannsrettens domfellelse for kjøring under påvirkning av THC tilsvarende over 0,2 promille (HR-2023-1398-U). Spørsmålet er om straffbarhetsgrensen som er satt i forskrift for THC i blodet, er lovstridig. Det er anført at grensen er satt så lavt at den rammer førere som er klinisk edru. Saken skal behandles i Høyesterett den 16. november», skriver Svendsen.

Han viser til at utfallet i Høyesterett kan få betydning for lignende saker.

«Oslo tingrett og Ringerike, Asker og Bærum tingrett mener derfor den rettslige behandlingen av lignende saker bør utsettes i påvente av Høyesteretts avklaring. Vi ber politiet om å avvente oversendelsen av saker som gjelder THC-påvirkning tilsvarende opp mot 0,5 promille. Dette gjelder både tiltalesaker og tilståelsessaker.»

Sender saker i retur

De to tingrettene vil nå returnere saker som domstolen allerede har mottatt om THC-kjøring som ikke er berammet.

«Vi vil returnere allerede mottatte saker slik at de kan gis en ny påtalemessig behandling etter at Høyesteretts avgjørelse foreligger. Dersom påvirkningen er over 0,5 bør det gjøres en konkret vurdering, blant annet av om fører vurderes som «påvirket» i den kliniske undersøkelsen, før oversendelse til retten», skriver Svendsen.

Han legger til at begjæring om fortsatt førerkortbeslag vil bli behandlet som vanlig.

Svendsen ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer til saken.

Powered by Labrador CMS