Fra mai 2023 vil det være fem nye faste forsvarere og åtte nye faste bistandsadvokater ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

FASTE VERV

101 ville bli fast forsvarer og 95 søkte om verv som fast bistandsadvokat i Oslo

Se hvem som ble oppnevnt: Domstoladministrasjonen har oppnevnt 13 faste forsvarere og 10 faste bistandsadvokater ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

15. mai 2023 oppdateres listen over faste forsvarere og bistandsadvokater ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

I henhold til innstillingen fra førstelagmannen og uttalelsen fra sorenskriveren har søkerne blant annet blitt vurdert på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, relevant praksis og personlig egnethet. Videre er det sett hen til målet om kjønnsmessig balanse.

Ved oppnevnelsen av faste forsvarere er også hensynet om å unngå for stor konsentrasjon av enkelte advokatfirmaer, tatt inn i vurderingen.

Fem nye forsvarere

Morten Engesbak.

Blant 101 søkere til vervet, har Domstolsadministrasjonen (DA) antatt 13 faste forsvarere ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Fem av disse er nye, mens åtte advokater går inn i sin andre seksårsperiode.

For første periode er Morten Engesbak, Brit Kjelleberg, Siri Langseth, Knut Ditlev-Simonsen og Petter Mandt antatt som faste forsvarere.

Morten Engesbak er advokat i Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, hvor han særlig arbeider med barne- og familierett, strafferett, erstatningsrett og arbeidsrett.

Han har vært fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett siden 2011, og er medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og lovutvalg for barnevern.

Cecilie Nakstad.

Også Brit Kjelleberg kommer fra stillingen som bistandsadvokat ved de to domstolene, hvor hun har gjennomført to perioder. Hun er advokat i Advokatfirmaet BAX AS.

Siri Langseth er advokat i Advokat Henjum, hvor hun hovedsakelig jobber med strafferett, barnevern, barnefordeling og saker etter lov om psykisk helsevern. Videre er hun leder for Klagenemnden for meldepliktsaker og medisinsk fritak i Antidoping Norge.

Knut Ditlev-Simonsen er advokat i Advokatene Berg | Ditlev-Simonsen, hvor han har strafferett som sitt viktigste arbeidsfelt. Videre har han erfaring med saker mot barnevernet, innenfor tvunget psykisk helsevern, erstatning og arbeidsrett, i tillegg til å opptre som bistandsadvokat.

Marius Dietrichson.

Petter Mandt er advokat i Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, hvor han primært jobber med strafferett. Han har tidligere erfaring fra påtalemyndigheten, hvor han blant annet jobbet som statsadvokat ved både Oslo statsadvokatembeter og Det nasjonale statsadvokatembetet.

Samtidig gjenoppnevnes Unni Fries, Bendik Falch-Koslung, Marius Dietrichson, Svein Holden, Henrik Boehlke, Cecilie Nakstad, Halvard Helle og Marte Svarstad Brodtkorb til seks nye år.

Ti bistandsadvokater

Blant 95 søkere har DA oppnevnt ti faste bistandsadvokater, hvorav åtte av disse trer inn i sin første periode.

Nyervervelsene er Joar Berg Henjum, Anders Westeng, Petter Bonde, Lill Slinning Vassbotn, Elisabeth Myhre, Jørgen N. H. Mo, Gunhild Vehusheia og Elisabeth Sejersted Brodtkorb.

Joar Berg Henjum.

Joar Berg Henjum er advokat i Advokat Henjum, og kommer fra vervet som fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett hvor han satt i to perioder.

Anders Westeng jobber som advokat i Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, hvor han har strafferett, barne- og familierett, barnevernsrett og erstatningsrett som sine spesialområder. Han har møterett for Høyesterett, og er også autorisert advokatmekler.

Petter Bonde er advokat i Matrix Advokater. Han har jobbet som forsvarer siden 2004 og ført saker på alle nivåer i det norske rettssystemet, inkludert Høyesterett.

Lill Slinning Vassbotn er advokat i Advokatfirmaet Drevland & Grape, og har lang erfaring som forsvarer.

Hege Salomon.

Elisabeth Myhre jobber til daglig som advokat i Advokatene Berg | Ditlev-Simonsen, og har strafferett som sitt viktigste arbeidsfelt. Videre har hun kompetanse innen utlendingsrett, barnerett, barnevern, barnebortføring og prosedyre for domstolene.

Gunhild Vehusheia er advokat i Vi§Vé Advokater, og jobber i hovedsak med ulike bistandsadvokatoppdrag, samt foreldrekonflikter, arbeidsrett, erstatningsrett, barnevern og skifte.

Elisabeth Sejersted Brodtkorb er advokat i Advokatkollegiet Kindem og Co hvor hun blant annet jobber med familierett, barnevernrett, menneskehandel og barnebortføring.

Jørgen N. H. Mowinckel er advokat i advokatfirmaet Jørgen Mowinckel, og har lang erfaring som forsvarer.

For andre periode er Ann Helen Aarø og Hege Salomon antatt.

Søkerlistene:

De 101 søkerne til forsvarervervene De 95 søkerne til bistandsadvokatvervene
1. Erik Faye Ree1. Erik Faye Ree
2. Sidsel Katralen2. Kjell Myrland
3. Kjell Myrland3. Robina Hussain
4. Bernt Heiberg4. Paal Berg Helland
5. Unni Fries5. Anette Torgersen
6. Paal Berg Helland6. Hilde Lind Jørgensen
7. Olle Nohlin7. Halldis Winje
8. Gøran Møller Christiansen8. Olle Nohlin
9. Bendik Falch-Koslung9. Trude Stormoen
10. Alexander Behrang Mardazad10. Alexander Behrang Mardazad
11. Johannes Kleppe11. Aleidis Løken
12. Morten Engesbak12. André Berven
13. André Berven13. Joar Berg Henjum
14. Magnus Torfoss14. Brit Kjelleberg
15. Marius Dietrichson15. Terje Korneliussen
16. Brit Kjelleberg16. Belinda Boothby
17. Terje Korneliussen17. Elise Victoria Arnesen
18. Daniel Storrvik18. Per Herman Thori-Aamot
19. Per Herman Thori-Aamot19. Sol Elden
20. Marit Lomundal Sæther20. Kjell Inge Ambjørndalen
21. Jostein Løken21. Jostein Løken
22. Birgit Vinnes22. Thomas Benestad
23. Jannike Kotai23. Ann Helen Aarø
24. Bjørn Aksel Henriksen24. Per Zimmer
25. Per Zimmer25. Sindre Stave
26. Sindre Stave26. Tone-Lise Klose
27. Svein Holden27. Fredrik Schøne Brodwall
28. Siri Langseth28. Knut Ditlev-Simonsen
29. Fredrik Schøne Brodwall29. Kirsten Birgithe Sigmond
30. Henrik Boehlke30. Anne Hazeland
31. Knut Ditlev-Simonsen31. Audun Beckstrøm
32. Bjørn Erik Rødser32. Thomas Øiseth
33. Julie Conradi-Larsen33. Iram Ali
34. Cecilie Nakstad34. Åse Schei
35. Kirsten Birgithe Sigmond35. Silje Elisabeth Stenvaag
36. Bjørn Arild Langenes36. Bjørn Philipson
37. Vegard Aaløkken37. Caroline Lødemel
38. Thomas Øiseth38. Hans Andreas Glette Hansen
39. Ragnhild Cathrine Torgersen39. Anders Westeng
40. Alexander Nyheim Jenssen40. Øyvind Berre
41. Kjetil Sørensen41. Randulf Schumann Hansen
42. Åse Schei42. Thomas Klevenberg
43. Olav Ramel Haaland43. Isabel Borgstrøm
44. Bjørn Philipson44. Maria Theresia Thier
45. Caroline Lødemel45. Nina Andresen
46. Hans Andreas G. Hansen46. Bjørn Vagle
47. Anders Westeng47. Harald Holm Holm Glad
48. Thomas Klevenberg48. Katharina Vig Lunde
49. Randulf Schumann Hansen49. Lena Jokstad Rydningen
50. Stian Mæland50. Stian Mæland
51. Kaja de Vibe Malling51. Torhild Holth
52. Espen Refstie52. Julie Conradi-Larsen
53. Torhild Holth53. Christian Lundin
54. Fredrik Berg54. Anniken Killingstad
55. Kim Gerdts55. Hege Salomon
56. Haakon Åsli Skogstad56. Gunn Marit Indreiten
57. Rikke de Vibe57. Petter Bonde
58. Johannes W. Mæland58. Elisabeth Jensen
59. Petter Bonde59. Camilla Hagen
60. Albulena Krasniqi60. Lill Slinning Vassbotn
61. Kim Ellertsen61. Petter Mandt
62. Camilla Hagen62. Rikke de Vibe
63. Lill Slinning Vassbotn63. Ole Magnus Strømmen
64. Torgeir Falkum64. Maria Støen Thoresen
65. Heidi Juritzen65. Elisabeth Myhre
66. Petter Mandt66. Lise Navjord Leknes
67. Trond Eirik Aansløkken67. Håkon Brækhus
68. Ole Petter Drevland68. Lars Morten Bjørkholt
69. Knut-Ole Bakke Hansen69. Sverre Ulstrup
70. Simen Skjønsberg70. Espen Henrik Johansen
71. Ole Magnus Strømmen71. Henning Brath
72. Elisabeth Myhre72. Marte Synnøve Inderberg Bastiansen
73. Håkon Brækhus73. Cecilie Elisabeth Schjatvet
74. Jan Christian Kvanvik74. Jørgen Mowinckel
75. Jan Erik Teigum75. Anitra Haldorsen
76. Lars Morten Bjørkholt76. Eirik Teigstad
77. Espen Henrik Johansen77. Sigrid Broch Tendal
78. Øyvind Bergøy Pederesen78. Estée Haugen Emami
79. Steffen Brandstad79. Thom Bernhard Haaland
80. Cecilie Elisabeth Schjatvet80. Waqar Aslam Malik
81. Øivind Sterri81. Christina Schie Helseth
82. Morten Bjønness82. Anders Kristian Gullikstad
83. Jørgen Mowinckel83. Gunhild Vehusheia
84. Halvard Helle84. Lina Stormoen
85. Waqar Aslam Malik85. Eitya Rehman
86. Thom Bernhard Haaland86. Harald Grape
87. Maria Bergram Aas87. Bjørn Ove Blomholm Engelstad
88. Henriette Willix88. Temour Hussain
89. HANNE Pentzen89. Elisabeth Sejersted Brodtkorb
90. Odd Rune Torstrup90. Camilla Opaker
91. Preben Henriksen91. Jorunn Elisabeth Hegle Hovda
92. Vidar Lind Iversen92. Bjørn I. C.Østberg
93. Petter Grannes93. Stephanie Bruun
94. Tarik Abbou94. Kristina Dirdal
95. Eitya Rehman95. Monica B. Andresen
96. Harald Grape
97. Abdelilah Saeme
98. Inam Ali
99. Temour Hussain
100. Farooq Ansari
101. Anja Karin Hellander

Kilde: DomstoladministrasjonenPowered by Labrador CMS