Trøndelag tingrett har rettssted med tinghus på Brekstad, Namsos, Steinkjer og Trondheim.

Forsvarere i Trøndelag tingrett nekter å bidra med vaktlister før de får kompensasjon

I over tre år har forsvarere i Trøndelag tingrett bedt om å få på plass en kompensasjonsordning for sin turnusordning, uten hell. Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith, spør seg hvorfor tingrettens ledelse mener at dette er greit.

Publisert Sist oppdatert

-Vi vil ikke bidra med noen vaktliste før kompensasjon er på plass. Vi skal ikke avstå fra å ta advokatoppdrag som sådan, men en turnusliste med vaktordning der vår fritid blir bundet opp uten kompensasjon, kan vi ikke lenger akseptere.

Lium tiltrådte som fast forsvarer i 2017, og har drevet egen advokatpraksis siden 2012.

Det sier advokat Kolbjørn Lium, lederen av Trøndelag krets. Han mener det er helt urimelig at det etter mer enn tre år, fremdeles ikke er etablert en adekvat ordning for kompensasjon for turnusordningen ved Trøndelag tingrett.

- På ingen måte rimelig

Vervet som fast bistandsadvokat er personlig, og innebærer i regelen en plikt til å inngå i eventuell turnusordning for forsvarerne. I samme periode som spørsmålet om kompensasjon for turnusordningen har versert i Trøndelag tingrett, har det imidlertid blitt etablert en betalt turnusordning ved Oslo tingrett.

Lium mener forskjellsbehandlingen er usaklig.

- De faste forsvarerne ved Trøndelag tingrett har utvist stor grad av tålmod i saken, og det er på ingen måte rimelig at man nok en gang skal «binde fritiden». Dette ikke minst da det i samme periode, ved Oslo tingrett, har blitt etablert en betalt turnusordning, sier han.

Har vært tema i over tre år

Spørsmålet om turnus og kompensasjon har vært et tema i domstolen over år.

I en e-post Advokatbladet har fått innsyn i, fremgår det at problemstillingen ble tatt opp allerede i mars 2020. Det ble her fremsatt krav om kompensasjon, og forsvarerne fikk til svar fra domstolen at problemstillingen skulle ses på av Domstolsadministrasjonen.

Av e-post av februar 2023 fremgår at Domstolsadministrasjonen fortsatt jobber med saken.

- Vanskelig å forstå

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith.

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, forstår ikke hvorfor Trøndelag tingrett ikke har inntatt en mer aktiv rolle i saken.

- Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke Trøndelag tingrett har bidratt til at man har fått en ordning med kompensasjon til de forsvarere som har turnus på helligdager og fridager. Dette har man i Oslo tingrett, og det må også være en mulighet for Trøndelag tingrett. Så vidt jeg har forstått, har styret i Trøndelag krets tatt opp problemstillingen med tingretten over en lang tid.

Smith viser til at kompensasjon for turnusordninger er helt vanlig i andre yrker.

- Jeg er ikke kjent med andre yrker som har turnus eller lignende, uten at det gis noen form for kompensasjon. Hvorfor tingretten mener at det er greit at forsvarere ikke skal kompenseres, vet jeg ikke, sier hun.

- Vi samarbeider godt med de faste forsvarerne

Sorenskriver i Trønderlag tingrett, Leif Otto Østerbø, oppfatter at domstolen har et konstruktivt og profesjonelt samarbeid med de faste forsvarerne.

- Vi samarbeider godt med alle våre sentrale eksterne aktører, også de faste forsvarerne. Disse er viktige for Trøndelag tingrett, og vi har et ønske om å bruke disse også i helger og i ferietider. Da har vi også et behov for at de som har vervene, gir oss informasjon om hvem av dem som er tilgjengelige for oppdrag, sier han.

Leif Otto Østerbø er sorenskriver i Trøndelag tingrett.

Østerbø peker på at det, blant landets tingretter, bare er Oslo tingrett som kompenserer sine faste forsvarere.

- Så vidt vi er kjent med, er det kun Oslo tingrett som har en kompensasjonsordning for å være tilgjengelig i helg og ferier.

- Men denne ordningen finansieres ikke av domstolens eget budsjett. Den økonomiske situasjonen i domstolene er i dag så svak i dag at det er helt urealistisk at vi kan dekke kostnadene til en eventuell ordning selv, sier han.

- Rimelig at det etableres en ordning

- Trøndelag tingrett mener samtidig at det er rimelig at det etableres en ordning for betalt «turnus» for forsvarerne. Og for å kunne få til finansiering, og en ordning som er likebehandlende og forutsigbar, har vi over tid tatt opp temaet med Domstoladministrasjonen, sier Østerbø.

Han forteller at Domstoladministrasjonen har arbeidet videre med spørsmålet med Justis- og beredskapsdepartementet som rette adressat.

- Men vi konstaterer at det tar tid å få en avklaring, sier han.

En eventuell avklaring vil med det bero på hva Justis- og beredskapsdepartementet akter å foreta seg. Inntil videre vil ikke de faste forsvarerne ved Trondheim tingrett bidra med vaktlister denne sommeren.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke besvart Advokatbladets henvendelser.

Powered by Labrador CMS