EU-parlamentet i Strasbourg.

Ny EU-lov vil øke kvinners beskyttelse mot kjønnsbasert vold

Det nye lovverket blir det første av sitt slag, og har som formål å skjerpe EU-landenes kamp mot vold og trusler rettet mot kvinner. 

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag kveld ble EU-parlamentet og Ministerrådet enige om et nytt lovverk som skal gjøre EU-landene bedre rustet for å håndtere trusler og vold mot kvinner - både fysisk og digitalt. 

Det er foreløpig bare inngått en uformell avtale om den nye loven. Parlamentet og rådet må godkjenne denne formelt for at den etter hvert skal tre i kraft.

Dersom det godkjennes vil dette bli det første EU-lovverket av sitt slag, melder EU-parlamentet i en pressemelding.

- For første gang sender Den europeiske union en tydelig beskjed om at vi tar vold mot kvinner på alvor, uttalte det irske EU-parlamentsmedlemmet Frances Fitzgerald etter tirsdagens forhandlinger.

Dette ønsker de å innføre

Avtalen mellom rådet og parlamentet omhandler blant annet tiltak for å forebygge mot voldtekt og for å øke bevissthet om samtykke, i tillegg til at tvangsekteskap og kjønnslemlestelse av kvinner skal kriminaliseres gjennom EU-lovgivning. 

Det er også enighet om spesifikke regler for nettkriminalitet, slik som «cyber flashing» og publisering av intimt materiale uten samtykke. 

Videre vil prosedyrer for ivaretakelse av ofrenes sikkerhet og helse forbedres, i tillegg til myndighetenes rapportering og bevisinnsamling i saker som omhandler vold og trusler mot kvinner. 

Et tiltak de derimot ikke har lykkes med å bli enige om, er en klassifisering av sex uten samtykke som voldtekt. Dette blir altså ikke inkludert i det nye lovverket, noe parlamentet i utgangspunktet ønsket.  

- Jeg er veldig skuffet over at noen medlemsstater valgte å stå på feil side av historien, og blokkere inkluderingen av en lovgivning om voldtekt basert på samtykke, uttalte svenske Evin Incir, som har vært medlem av EU-parlamentet siden 2019.

Hun påpekte at det nye lovverket likevel legger grunnlaget for at en slik regel vil kunne vedtas i fremtiden.

Powered by Labrador CMS