Illustrasjonsfoto: Nito 100 / Istock
Illustrasjonsfoto: Nito 100 / Istock

Etterlyser pensjonerte advokater med vergeoppdrag

Pensjonert advokat Mie Stavelin Reiersen etterlyser advokater som ble oppnevnt som verger etter gammel vergemålslov av 1927, og som siden har fått satt ned timeprisen på oppdraget, skriver hun i dette innlegget.

Publisert

Jeg er en pensjonert advokat som har vergeoppdrag (tidligere hjelpeverge) etter oppnevnelse av tingretten i medhold av gammel vergemålslov av 1927. Jeg mener at mitt oppdrag fortsetter på samme betingelser som tidligere hva angår timegodtgjørelse, også etter at Fylkesmannen overtok ansvaret for vergemål i medhold av ny vergemålslov (som trådte i kraft 1.juli 2013).

Mie Stavelin Reiersen. Foto: Privat
Mie Stavelin Reiersen. Foto: Privat

Mitt krav på godtgjørelse er 600 kroner pr. time, som ble avtalt med Overformynderiet, og som var en betingelse for at jeg påtok meg oppdraget. Det er ikke inngått ny avtale med Fylkesmannen.

Sivilombudsmannen har gitt meg medhold i uttalelse av 4. april 2017, sak SOM-2015-2842, se merknad i Lovdata til vergemålsloven § 101 nr. 2 av lagdommer Per Racin Fosmark.

Fylkesmannen etterbetalte meg godtgjørelse i henhold til Sivilombudsmannens uttalelse, men bare for siste halvår av 2013, som min første klage omfattet. Jeg har klaget hvert år. For senere år har jeg mottatt 200 kroner pr. time.

Jeg anmodet Sivilombudsmannen om tilleggsuttalelse, for å få fastslått hvorvidt mitt krav på timegodtgjørelse gjelder så lenge jeg er verge for denne vergetrengende. Årene går, og ganske nylig fikk jeg beskjed fra Sivilombudsmannen om at saken er for gammel og krever for mye arbeid, så han kan ikke avgi tilleggsuttalelse.

Jeg vurderer å prøve saken for domstolene, og søker derfor kontakt med andre (pensjonerte) advokater i tilsvarende situasjon. Kanskje vi kan gjøre felles sak?

Er du interessert, eller har du noe å bidra med, vennligst kontakt meg på telefon 41 44 44 90 eller e-post [email protected].