Illustrasjonsfoto:

- Hvor ble det av nysgjerrigheten, Wessel-Aas?

I debatten om egne etiske retningslinjer for skatte- og transaksjonsadvokater kan det hende at stipendiat Trygve Harlem Losnedahl tar helt feil, og at Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas har helt rett. Det kan også hende at Losnedahl har litt rett, og at Wessel-Aas også tar litt feil, skriver advokatfullmektig Morten Smedal Nadheim.

Publisert Sist oppdatert

Stipendiat Trygve Losnedahl har i flere omganger etterlyst mer nyanserte advokatetiske retningslinjer i reglene for god advokatskikk (RGA) vedrørende skatterådgivning.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Wessel-Aas har i sitt innlegg i Advokatbladet skutt forespørselen ned, og ment at stipendiaten helt har misforstått advokatrollen.

Losnedahl har vist til at skatterådgivning er vanskelig og at man ofte, og oftere enn ved annen rådgiving, befinner seg i en etisk gråsone ettersom det er vanskelig å fastlegge klart hva som er, for et å bruke et noe forslitt uttrykk, gjeldende rett.

Wessel-Aas svarer med å vise til at tilsvarende problemstillinger står man i på andre områder også, og med det argumenteres det for at RGA er bra nok som den er. Slik jeg forstår Wessel-Aas, mener han at det ikke er behov for noen egne og mer nyanserte etiske retningslinjer i RGA for enkelte fagområder.

Morten Smedal Nadheim er Ph.d og advokatfullmektig i CMS Kluge.

- Lettere å kritisere enn å nyansere

Det kan reises kritikk mot enhver skreven tekst, og det er ofte lettere å kritisere enn å nyansere. En god og fruktbar diskusjon får man imidlertid gjerne først hvis man prøver å se om ikke den andre har noen gode poenger, og om det ikke er mulig å nyansere poengene nærmere gjennom en videre diskusjon.

Det kan godt hende at Losnedahl tar helt feil, og at Wessel-Aas har helt rett. Det kan også hende at Losnedahl har litt rett, og at Wessel-Aas også tar litt feil.

Det at advokater stadig blir mer spesialiserte, og at det dukker opp forskjellige etiske spørsmål, avhengig av hvilket fagområde man operer innenfor, kan vel neppe anses tvilsomt.

Kunne ikke argumentet til Losnedahl om at man må lage egne retningslinjer for advokater som operer på skatterettens område, blitt brukt som en brekkstang for en videre diskusjon om det ikke hadde vært hensiktsmessig med mer nyanserte etiske retningslinjer innenfor andre fagområder også?

Eller om ikke annet, en mer nyansert debatt om hva som ligger i RGA'ens retningslinjer innenfor de enkelte fagområdene. Stenger man døren for en slik diskusjon vil man fort komme i en situasjon der RGA blir litt som undertøyet vi får utdelt i forsvaret: «One size fits nobody».

- Bør være nysgjerrige

Geir Woxholth har argumentert for at det ikke er mulig å gi klare svar om hva som er akseptabel skatteoptimalisering, og hva som er uetisk, aggressiv skatteunngåelse. Woxholth er klok, og en mann vi bør lytte til her også.

Helt klare etiske høyre- og venstrebegrensninger er det neppe mulig å oppstille, heller ikke på skatterettens område. Selv om det ikke er mulig å oppstille helt klare etiske yttergrenser, bør vel ikke det forhindre at man forsøker seg på en nyansering fra fagområde til fagområde, eller i det minste en nyansert debatt innenfor de enkelte fagområdene?

Med fare for å bli fremstilt som en som har misforstått både RGA og advokatrollen, mener jeg det er hensiktsmessig å i det minste stille spørsmålet, og å være nysgjerrige på utkommet av en eventuell diskusjon.

Det virker ikke som om Wessel-Aas er særlig opptatt av diskusjon, og i sitt svar i Advokatbladet synes han mer opptatt av å ville ta stipendiaten istedenfor å ta diskusjonen. Det syntes jeg er rart, og jeg gjentar spørsmålet; Hvor ble det av nysgjerrigheten da, Wessel-Aas?

Fra redaksjonen: Stipendiat Trygve Harlem Losnedahl og innleggsforfatter Morten Smedal Nadheim var stipendiater samtidig ved det Det juridiske fakultet ved UiO i perioden 1.1.2020 til 1.11.2022, og er venner privat.

Powered by Labrador CMS