Saken gikk i Agder tingrett i Kristiansand.
Saken gikk i Agder tingrett i Kristiansand.

Advokat tok seg inn i pub på natten og tok med seg kontantbeholdningen i strid om oppgjør 

Nå er han dømt til å tilbakebetale 46.000 kroner for både å ha fjernet kontantbeholdningen og for urettmessig kontouttak fra samme selskap. - Jeg var mer enn berettiget, sier han selv. Advokaten er selv medeier i selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Dommen fra Agder tingrett falt den 5. januar (23-080613TVI-TAGD/TKRI ). Den fastslår at advokaten er erstatningsansvarlig for totalt 46.000 kroner.

- Min part er godt fornøyd med at retten konkluderer med at advokaten ikke hadde rett til å ta seg inn i lokalet om natten og ta med seg hele kontantbeholdningen på 6000 kroner. Denne side er også godt fornøyd med at dommen fastslår at advokaten heller ikke hadde rett til å overføre 40.000 kr til seg selv fra selskapets konto, sier selskapets advokat Yngve Andersen i Wigemyr.

Fædrelandsvennen omtalte saken først.

Eier 18 prosent av selskapet

Dommen er del av et større sakskompleks. De seneste årene har partene vært sterkt uenige om eierskapet i selskapet saken gjelder, som i all hovedsak drifter en pub i Kristiansand.

Tilbake i 2022 tok advokaten ut stevning med krav om fastsettelsesdom for aksjefordelingen i selskapet. I tingretten ble det avsagt fastsettelsesdom for aksjefordelingen, og i Agder lagmannsrett ble det stadfestet at den angjeldende advokaten eier 18 prosent av aksjene i selskapet.

- Mer enn berettiget

Samtidig som striden om aksjefordelingen i selskapet utartet, ble det reist et erstatningskrav mot advokaten. Det angjeldende selskapet krevde at han skulle tilbakebetale uttak han hadde foretatt fra selskapets konto med til sammen 40.000 kroner. Også kontanttutaket på 6000 kroner fra puben, som fant sted en oktobernatt samme år, ble krevd erstattet.

Advokaten ble også krevd 25.000 kroner for idømte sakskostnader i en tidligere sak, men ble frifunnet for dette kravet.

Selskapets advokat, Yngve Andersen i Wigemyr, er godt fornøyd med dommen.
Selskapets advokat, Yngve Andersen i Wigemyr, er godt fornøyd med dommen.

I tingretten innrømmet advokaten å ha fjernet kontantbeholdningen. Han sa seg også enig i at dette beløpet tilhørte selskapet. Men han gjorde det gjeldende at han måtte frifinnes for erstatningskravet «grunnet motregning», og viste til at han hadde et beløp til gode på 8749 kroner hos selskapet. 

Til Advokatbladet forklarer advokaten forholdet med at han var aksjonær i selskapet, og at han hadde fått «bekymringsfulle opplysninger om at oppgjøret tidvis ble foretatt av svært berusede personer».

- Dessuten påpekte revisor at bokføringsforskriften ikke ble fulgt, og det var konkrete tips om at kontanter ble underslått. Det gjorde meg, etter min mening, mer enn berettiget å foreta en stikkprøve av et kontantoppgjør. Jeg meldte også skriftlig fra til selskapet få minutter etterpå, sier han.

Hva angikk beløpet på 40.000 kroner, viste advokaten, som var selvprosederende, til at han var feil saksøkt for erstatningskravet, ettersom uttaket hadde hatt «frigjørende virkning».

Forkastet motregningsanførsel

Tingretten la til grunn partenes enighet om at advokaten hadde tatt seg inn i selskapets lokaler om natten og tatt med seg 6000 kroner i kontanter fra kontantbeholdningen. Det var videre på det rene at advokaten ikke hadde levert tilbake pengene. Utgangspunktet var således at vilkårene for erstatning var oppfylt, og advokaten erstatningsansvarlig.

Retten måtte likevel ta stilling til advokatens anførsel om motregning.

Spørsmålet ble enkelt løst. Det ble vist til den rådende enigheten i juridisk teori om at motregning kan bli nektet for å hindre rettsmisbruk. 

Når advokaten ikke hadde tillatelse til å ta seg inn i puben, enn mindre ta med seg kontantbeholdningen, hadde hovedkravet oppstått ved at advokaten hadde tatt seg til rette på en rettsstridig måte. Det ville derfor virke støtende om hovedkravet kunne gjøres opp ved motregning. 

- At advokaten under rettsprosessen forsøkte seg på motregning, er ifølge retten et «rettsmisbruk», hvilket vi er enig i, sier advokat Andersen. 

- Min klient politianmeldte også advokaten for dette innbruddstyveriet, men Agder politidistrikt valgte å henlegge saken av kapasitetsårsaker. En klage til statsadvokaten førte ikke frem, fortsetter selskapets advokat.

Advokaten bekrefter at han ble politianmeldt for forholdet.

- Det stemmer. Saken ble etter kort tid henlagt. Samme konklusjonen kom statsadvokaten til etter klage fra selskapet, sier han.

Tredjepart skyldte 40.000 kr

Tingretten gikk så videre til å vurdere kravet om tilbakebetaling av kontouttaket på 40.000 kroner.

Det var ikke bestridt mellom partene at en tredjepart skylde advokaten 40.000 kroner grunnet «private forhold» og «krav i forbindelse med juridisk bistand». Samtidig var det enighet om at selskapet skyldte denne tredjeparten 80.000 kroner for et tidligere lån.

For at advokatens uttak fra selskapets konto skulle være rettmessig, måtte det ha funnet sted et kreditorskifte. Spørsmålet retten måtte ta stilling til, var således er om advokaten og tredjeparten hadde inngått en avtale om overdragelse av tredjepartens fordring overfor selskapet på 40.000 kroner.

Etter en samlet vurdering kom retten til at det ikke var sannsynliggjort at det var inngått noen slik avtale mellom advokaten og tredjeparten. Når dette ikke var sannsynliggjort, hadde ikke advokaten rett til å overføre beløpet fra selskapets konto til sin egen. 

Kontouttakene hadde dermed ikke hatt frigjørende virkning for selskapet. Advokaten hadde opptrådt uaktsomt, og vilkårene for erstatning var oppfylt. Beløpet måtte tilbakebetales.

Varsler millionkrav

Advokaten har ingen planer om å anke dommen.

- Jeg har ikke tenkt å belaste domstolen ytterligere med denne saken, sier han.

Motparten mener saken er en «forsmak» på en større og ny sak som står for Agder tingrett.

- Min klient – ved meg – krever at advokaten må tilbakebetale omtrent 2,1 millioner kroner i det vi mener er urettmessige uttak fra selskapets konto. Den saken er ikke berammet ennå, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS