Fra venstre øverst: Susanne Munch Thore, Jens Johan Hjort og Hanne Harlem. Fra v.. nederst; Frode Sulland, Steinar Mageli, Trine Buttingsrud Mathisen og Jon Wessel-Aas.
Fra venstre øverst: Susanne Munch Thore, Jens Johan Hjort og Hanne Harlem. Fra v.. nederst; Frode Sulland, Steinar Mageli, Trine Buttingsrud Mathisen og Jon Wessel-Aas.

En av dem kan bli ny leder av Advokatforeningen

Kjente advokater som tidligere Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort, forsvarer-topp Frode Sulland og tidligere justisminister Hanne Harlem er navn som trekkes frem som mulig ny leder av Advokatforeningen.

Publisert

Representantskapet skal i mai velge ny leder etter Erik Keiserud (70), som til sommeren har vært leder i maksperioden på fire år.

– Det er vanskelig å hoppe etter Erik Keiserud. Makan til flink fyr, sier en kilde til Advokatbladet.

Advokatbladet har tatt en ringerunde til en rekke tillitsvalgte i Advokatforeningen om det kommende ledervalget. Alle Advokatbladet har snakket med er enige om at valget av ny leder er spesielt viktig i år: Bransjen er inne i en brytningstid, og den som velges, må kunne tale advokatenes sak utad, og samtidig opptre samlende innad.

Valgkomiteens leder, Sigurd Knudtzon, partner i Simonsen Vogt Wiig i Oslo, bekrefter at flere advokater har meldt sin interesse for å lede Advokatforeningen, men han ønsker ikke å røpe navn.

– Vi praktiserer streng konfidensialitet, sier Knudtzon.

Mens noen mener at den neste lederen bør komme fra distriktet, er andre mer opptatt av hva slags firma man kommer fra.

– En advokat fra distriktet vil vektlegge andre hensyn enn en advokat fra sentrale områder, både når det gjelder hvordan advokatvirksomhet skal utøves og hvilke virkemidler man har. Spredningen i yrket er veldig stor, derfor er det fornuftig at Advokatforeningen bytter på å ha ledere fra sentrale strøk og fra distriktet for å veie opp forskjellene, sier en kilde.

– Den store forskjellen ligger ikke mellom by og land, men i størrelsen på firmaet man har bakgrunn fra. Det er veldig stor forskjell på å drive et firma med to, tre advokater, enn å jobbe i et firma med 100 advokater under samme paraply. I arbeidet med advokatloven så vi at advokater fra de ulike kontorene spilte inn helt forskjellige ønsker, og en del av innspillene var på kollisjonskurs, sier en annen kilde.

Hamar-advokat Steinar Mageli skal etter det Advokatbladet kjenner til være en av topp-kandidatene til å overta etter Keiserud. Mageli leder Advokatfirmaet Mageli, som har kontorer på Hamar, Lillestrøm og i Oslo, og består av tyve advokater. Firmaet vant i fjor Advokatforeningens talentpris for sitt arbeid for å beholde talentfulle medarbeidere. Mageli har bygget seg opp et sterkt navn som forretningsadvokat.

– Det er klart det er hyggelig å bli nevnt i en slik sammenheng, men jeg ønsker ikke å kommentere saken, sier Mageli.

Mageli er et kjent navn for advokater i distrikts-Norge, forteller en kilde til Advokatbladet.

– Han har vært flink til å tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Han har vist at det er fullt mulig å bygge opp en advokatvirksomhet utenfor Oslo og samtidig bli en nasjonal aktør, sier kilden.

Den høyprofilerte og populære tidligere Tromsø-ordføreren Jens Johan Hjort nevnes av flere som en sterk kandidat. Hjort omtales som karismatisk, engasjert, flink med folk og flink i media.

– Han ville kunne være en veldig fin frontfigur, han er ryddig og modig, og ville evne å få tillit hos medlemmene. Han er en person som ville kunne fronte Advokatforeningen utad på en veldig god måte, sier en kilde som ønsker seg Hjort som ny leder.

At han bor langt fra Oslo trekkes også frem som en fordel.

Hjort synes det er veldig hyggelig at noen har lansert ham som kandidat.

– Vervet er veldig spennende og prestisjetungt. At noen mener at jeg kan kvalifisere til det, setter jeg stor pris på. Men dette er en sak der valgkomiteen skal gjøre sitt arbeid, og hvorvidt jeg kan være aktuell i så måte, vil jeg ikke gå inn på. Jeg ønsker ikke å blande meg inn i komiteens arbeid, eller lansere mitt kandidatur i bladet, sier Jens Johan Hjort.

Kommuneadvokat og tidligere justisminister Hanne Harlem er også nevnt som en mulig kandidat.

– Helt ærlig, dette er helt nytt for meg. Det er alltid hyggelig å bli nevnt, men utover dette har jeg ingen kommentar, sier Hanne Harlem.

Også tidligere leder av Forsvarergruppen Frode Sulland, er ønsket av flere som ny leder.

– Han har mange samlende egenskaper, er klar i sin tale, og har et stort engasjement og betydelig kunnskap om vår organisasjon. Nå som det er flere ting som står til behandling i det politiske liv og i offentligheten som Advokatforeningen bør involvere seg sterkt i, er det viktig å ha en tydelig leder som samtidig kan gi en stemme også til de gruppene som vanligvis ikke blir hørt, sier en kilde.

Selv ønsker ikke Sulland å kommentere saken, men sier som de øvrige at det er hyggelig å bli nevnt.

Hønefoss-advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, mangeårig medlem av både Tilsynsnemnden og Tilsynsutvalget for dommere, er også et navn som trekkes frem av Advokatbladets kilder. Mathiesen er datter av høyesterettsadvokat Trond Buttingsrud, som var den aller første formann i Advokatforeningen med tilhold utenfor Oslo krets. Faren var formann fra 1973 til 1976.

– Hvis mitt navn er nevnt, så er det hyggelig, og hvis jeg blir forespurt, må jeg gå i tenkeboksen på det, er alt Trine Buttingsrud Mathiesen ønsker å si i sakens anledning.

Forretningsadvokat Susanne Munch Thore i Wikborg Rein trekkes også frem som en mulig kandidat. Hun var inntil nylig managing partner i firmaet, og er leder for lovutvalget for børs- og verdipapirrett. Hun markerte seg sterkt i fjorårets partnerdebatt, og sa blant annet at hun ble så provosert over enkelte av uttalelsene i debatten at hun ikke fikk sove.

«Det er noen som vil holde liv i en tåpelig myte som sier at man jobber hele døgnet i denne bransjen. Sannheten er at det ikke nødvendigvis er noe verre eller hardere å jobbe som partner i et forretningsadvokatfirma enn det jeg vil anta at det er i en del andre krevende jobber», sa Thore til Dagens Næringsliv.

Også Jon Wessel-Aas er et navn som etter det Advokatbladet erfarer, er spilt inn til valgkomiteen. Wessel-Aas er medierettsadvokat og en svært aktiv samfunnsdebattant, både i tradisjonelle og sosiale medier. Han er styremedlem i den internasjonale juristkommisjonen ICJ Norge, og en varm forsvarer av ytringsfriheten. Som representant for NRK og Norsk redaktørforening begjærte han nylig innsyn i ansettelsesprosessen av ny justitiarius.

– At noen av mine kolleger tenker at jeg kan være aktuell, tar jeg som en kompliment. Jeg anser dette som et veldig viktig verv, ikke bare for foreningen, men fordi Advokatforeningen er blitt en viktigere og viktigere stemme i samfunnsdebatten, sier Jon Wessel-Aas.

Forretningsadvokat / partner i Advokatfirmaet Mageli ANS, Hamar. Fra 1989 til 1997 advokat hos Regjeringsadvokaten. Tidligere dommerfullmektig og konsulent i Industridepartementet.

 

Partner i Steenstrup Stordrange i Tromsø. Ordfører for Høyre fra 2011 til 2015. Tidligere partner i Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co. Har jobbet i Finansdept. og Miljøverndept. Flere styreverv.

 

Foto: Heiko Junge / Scanpix
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Kommuneadvokat i Oslo. Tidligere justisminister (2000-2001), byråd for barn og utdanning i Oslo  1992-93, hos Regjeringsadvokaten  1995 til 1997, sjefsjurist i Kredittilsynet i 1998.

 

 

Partner i Hestenes og Dramer & Co, Oslo. Leder av Forsvarergruppen 2007 til 2015, i Hovedstyret fra 2012. Tidligere byråsjef i Lovavdelingen, leder for Straffelovkommisjonens sekretariat.

 

Advokat i Buttingsrud & co. på Hønefoss. Medlem i Disiplinærnemnden for advokater i 18 år, og medlem i Tilsynsutvalget for dommere i seks år. Sitter i odelslovutvalget og arvelovsutvalget.

 

Foto: Trond Solberg / VG
Foto: Trond Solberg / VG

[caption id="attachment_7161" align="alignright" width="150"] Foto: Trond Solberg / VG[/caption]

Partner i Wikborg Rein i Oslo. Leder for lovutvalg for børs- og verdipapirrett. Nestleder i bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro, og medlem av Hydros valgkomite.

 

 

Medierettsadvokat i Bing Hodneland, Oslo. Arbeider spesielt med personvern, ytringsfrihet, menneskerettigheter og opphavsrett. Var advokat i NRK i tolv år. Aktiv samfunnsdebattant og blogger.