JOBBER MED ORDLYDEN: SVs Petter Eide jobber nå med ordlyden i forslaget Stortinget skal ta stilling til tirsdag, i forkant av Europarådets justisministermøte torsdag og fredag denne uka. (Foto: Marius Nyheim Kristoffersen)

Omstridt asylforslag fjernes

Danmarks omstridte forslag om å gi nasjonalstatene større makt på bekostning av Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i asylsaker blir trolig fjernet helt fra den såkalte Københavnerklæringen.

Advokatbladet får bekreftet fra flere kilder at det foreligger et utkast datert 5. april, der punktene om asylsaker er helt fjernet. Utkastet er derimot ikke offentliggjort ennå, og det er heller ikke uvanlig at det verserer flere ulike utkast i forkant av møter som dette.

Diskuterer EMDs framtid

Torsdag og fredag denne uka møtes justisministerne i Europarådets 47 medlemsland i København for å diskutere Menneskerettighetsdomstolens framtid.

Helt sentralt i debatten om Københavnerklæringen står danskenes forslag om mer makt til nasjonalstatene i asyl- og innvandringssaker. Slik er det beskrevet i utkastet fra 5. februar i år, her er det omstridte punkt 26 i erklæringen oversatt til norsk:

«Ved undersøkelse av saker knyttet til asyl og innvandring bør EMD vurdere og ta fullstendig hensyn til effektiviteten av innenlands prosedyrer og, hvor disse prosedyrene ser ut til å fungere rettferdig og med respekt for menneskerettighetene, unngå å gripe inn med unntak av under de mest eksepsjonelle omstendigheter.»

Det meste tyder nå altså på at dette forslaget nå fjernes helt fra erklæringen.

Omarbeider stortingsforslag

Norges ferske justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har på direkte spørsmål fra SV varslet at Norge ikke vil støtte forslaget. Spørsmålet kom etter at det ble kjent at Norge, i motsetning til Sverige og Finland, ikke hadde kommentert de omstridte punktene 25 og 26 i det hele tatt.

Tirsdag 10. april skal Stortinget behandle et såkalt Dokument 8-forslag fra SV, der het heter:

«Stortinget ber regjeringen forhandle for å fjerne artikkel 26 i «The Copenhagen declaration» og slik sikre at asyl- og innvandringsområdet fortsatt skal ivaretas innenfor rammene av EMD, dette inkluderer å ikke signere «The Copenhagen declaration» med mindre artikkel 26 fjernes helt.»

- Vi jobber nå med å omarbeide ordlyden i vårt forslag til Stortinget, sier SVs stortingsrepresentant Petter Eide.

Planen er å behandle et omskrevet forslag, der SVs mål er å sikre flertall i Stortinget for å instruere regjeringen om ikke å svekke EMDs innflytelse på asylområdet i forhandlingene om Københavnerklæringen under justisministermøtet i København torsdag og fredag denne uka.

Powered by Labrador CMS