Den europeiske menneskeretts domstolen.
Den europeiske menneskeretts domstolen.

Ny klimasak i EMD: – Barn og unge vil utvilsomt bære uforholdsmessige byrder av klimaendringene

Seks portugisiske barn har klaget inn flere land, deriblant Norge, for ikke å gjøre nok for å bremse klimaendringene. Onsdag startet høringen i EMDs storkammer. 

Publisert Sist oppdatert

I saken Duarte m.fl. mot Portugal m.fl. har seks portugisiske barn og unge klaget inn til sammen 32 europeiske land, Norge inkludert, til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). 

Ifølge barna har landene ikke gjort nok for å bremse klimaendringene i deres levetid, og mener statenes manglende initiativ for forhindre menneskeskapte klimaendringer, og effektene av disse, bryter med menneskerettskonvensjonen. 

Som tredjepart i saken, skal Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) holde innlegg på vegne av 48 europeiske menneskerettighetsorganisasjoner. 

– Denne saken gjelder barn og unge, som utvilsomt vil bære uforholdsmessige byrder av klimaendringene, sier NIM-direktør Adele Matheson Mestad i en pressemelding.

– Et avgjørende tiår for å sikre deres rett til et levelig miljø

Mestad påpeker også at barn har liten demokratisk innvirkning på valgene som tas nå, og som vil få store konsekvenser for fremtiden.  

– Selv om saken reiser mange prosessuelle spørsmål, belyser den også prinsipielt den generasjonsurettferdigheten det innebærer at vi stadig skyver byrden av å kutte utslipp over på barn og fremtidige generasjoner, sier hun. 

– Dette er et avgjørende tiår for å sikre deres rett til et levelig miljø.

– Viktig EMK-avklaring

Dette er ikke den første klimasaken NIM engasjerer seg i for EMD. Tidligere år har domstolen behandlet to andre, KlimaSeniorinnen mot Sveits og Câreme mot Frankrike

I samtlige saker har NIM sendt skriftlige tredjepartsintervensjoner. 

– De tre klimasakene som verserer for menneskerettsdomstolens øverste nivå, storkammer, vil bidra til å avklare hvilket menneskerettslig vern de 675 millionene som er beskyttet av EMK har mot klimaendringene, sier Mestad.

Foreløpig ser det ut til at de tre klima-avgjørelsene fra EMD vil komme til neste år. 

Powered by Labrador CMS