Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen er nominert som ny norsk dommer i EMD. Her fra i mai, da han holdt tale for nye advokater i Advokatforeningens mottagelsen.
Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen er nominert som ny norsk dommer i EMD. Her fra i mai, da han holdt tale for nye advokater i Advokatforeningens mottagelsen.

Arnfinn Bårdsen nominert til ny, norsk dommer i EMD

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen er med et overveldende flertall innstilt som ny, norsk dommer ved den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Det er en egen valgkomité i Europarådet - hvis eneste oppgave er å innstille kandidater til ledige dommerembeter i EMD - som i ettermiddag offentliggjorde sin innstilling til dommerkandidater fra Norge, Tyrkia og Albania.

Fra Norge innstilles Arnfinn Bårdsen med det komiteen kaller «an overwhelming majority».

Fra Albania innstilles Darian Pavli, en New York-basert albansk jurist tilknyttet Columbia University. Komiteen anbefalte parlamentarikerforsamlingen å avvise listen fra Tyrkia, og heller anmode den tyrkiske regjeringen om å foreslå nye kandidater, fordi den mente at ikke alle som var nominert fra Tyrkia var tilstrekkelig kvalifiserte for stillingen.

Tre jurister innstilt

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen ønsker ikke å kommentere innstillingen på det nåværende tidspunkt.

– Jeg synes det er naturlig å avvente den endelige avstemningen, sier Bårdsen til Advokatbladet.

Bårdsen er en av tre norske kandidater som av den norske regjeringen ble innstilt til det ledige dommerembetet etter Erik Møse.

De tre er lagdommer i Borgarting Elizabeth Baumann (59), professor Jørgen Aall (60) ved Universitetet i Bergen og altså høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen (52).

I tillegg til de tre, søkte også advokat Grethe Marie Lie Selven (56), advokat Nicolai Skjerdal (49), Eirik Bjørge (35), senior lecturer ved universitetet i Bristol, og professor Mads Andenæs (60) ved Universitetet i Oslo.

En innstillingskomité ledet av Yngve Svendsen, sorenskriver ved Oslo tingrett, nominerte altså Bårdsen, Baumann og Aall, etter at stillingen hadde blitt utlyst hele tre ganger.

Intervjuet i Paris

De tre var i intervjuer i Paris sist fredag, der de etter det Advokatbladet kjenner til, hver ble intervjuet av et tyvetalls medlemmer av parlamentarikerforsamlingen. Etter en fem minutter lang presentasjon av seg selv og eget virke, måtte kandidatene besvare en rekke ulike spørsmål fra parlamentarikerforsamlingen om temaer knyttet til menneskerettigheter og EMDs rolle.

Arnfinn Bårdsen har vært dommer i Høyesterett i ti år. I 2015 var han en av fire høyesterettsdommere som søkte justitiariusstillingen etter Tore Schei. De tre andre var Toril Marie Øie, Karl Arne Utgård og Jens Edvin A. Skoghøy. Bårdsen er født i Stavanger, og tok sitt juridikum ved Universitetet i Bergen.

 

Powered by Labrador CMS