Fra domstol til domstol: John Christian Elden kjenner norske domstoler bedre enn de aller fleste .

Nå har Elden prosedert i alle landets domstoler!

Da advokat John Christian Elden forsvarte en mann som var tiltalt for bombetrusler i Karasjok i Indre Finnmark tingrett i forrige uke, satte han en ny rekord.

Publisert Sist oppdatert

Etter alle solemerker er John Christian Elden den første advokaten i Norge som har prosedert i alle landets domstoler, hele 87 i tallet. Det var nettavisen iFinnmark som først fortalte nyheten.

– Noen av dem er nedlagt underveis etter at jeg har vært der – forhåpentligvis uten sammenheng, sier Elden til avisen.

– I tillegg har jeg avlagt noen visitter i jordskifteretter, lensmannsskjønn, fylkesnemnder, trygderetten og forliksråd, sier Elden videre.

På spørsmål om han «samler» på domstoler, svarer han benektende, men forteller at han har vært i retten over hele landet neste samtlige hverdager i året de siste 25 årene.

Drap og voldtekt

Faksimile fra VG fra Eldens første hovedforhandling, en sak som fikk mye oppmerksomhet i riksmediene. (En liten kuriositet; det var Advokatbladets redaktør som dekket saken for VG).

Hans første hovedforhandling gikk over to uker i Borgarting lagmannsrett i 1993, forteller han til Advokatbladet. Elden forsvarte en mann som var tiltalt for drap og voldtekt av fire kvinner.

- Det var en brå læringskurve, med en myndig lagmann i Ola Melheim og tillatelse fra førstelagmann Agnes Nygaard Haug, men så hadde jeg en traust og trygg motpart i statsadvokat Morten Bjone. Jeg lærte mye de ukene, sier Elden.

Han har ingen favorittdomstol, røper han.

- Å plukke ut en favorittdomstol ville jo være harakiri for en prosedyreadvokat – en dissing av de andre 86, så det tør jeg ikke. Dessuten er det min klare erfaring at dommere er enkeltmennesker og ikke geografisk utplasserte maskiner, så den samvittighetsfulle og rettssikkerhetsbevisste dommer finnes i hele kongeriket, sier Elden.

Indre Finnmark tingrett ble etablert for å ivareta den samiske dimensjonen i henhold til Grunnloven § 110 a, der det heter at «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv».

Norsk og samisk er likeverdige rettsspråk ved domstolen.

Roser respekt for det frie forsvarervalg

Ved domstolen forsvarte Elden i forrige uke en mann som var tiltalt for bombetrusler mot Karasjok rådhus. Elden prosederte på norsk, og ble simultanoversatt til samisk. Overfor iFinnmark roser Elden sorenskriver Finn-Arne Schanch Selfors.

– Det var en hyggelig avslutning på sesongen og svært hyggelig invitasjon fra sorenskriveren i Indre Finnmark til å ta denne saken. Det står respekt av å ha så stor aksept for en tiltalt person sitt frie forsvarervalg at han tilpasset denne saken siste dag før rettsferien.

- Og når retten ønsker å imøtekomme den tiltaltes ønske, kan jeg selvsagt ikke gjøre annet enn å si ja til dette. Alle saker er like viktige for den det gjelder, men det var jo en avveksling fra Eirik Jensen-sakens halve år i retten til en sak der saksdokumentene utgjorde cirka tretti sider, sier Elden til avisen.

Powered by Labrador CMS