Astri R. Stautland og Maren Larsen Borgan.

To nye partnere i Elden

De to strafferettsadvokatene Maren Larsen Borgan og Astri Rønningen Stautland blir en del av partnerskapet i Elden fra 1. juli.

Publisert

Elden Advokatfirma har tatt opp to nye partnere ved hovedkontoret i Oslo.

Begge begynte som fullmektiger i firmaet i 2020. Borgan har erfaring fra Gatejuristen og Jussbuss, og er uteksaminert fra UiB, mens Stautland har jobbet som juridisk konsulent i Huseierne og har eksamen fra UiO.

Begge fikk advokatbevilling i fjor.

- Jeg synes det er veldig stas at Elden Advokatfirma har tillit til meg og den jobben jeg gjør, og derfor har valgt å ta meg opp som partner. Jeg ser frem til å fortsette med den jobben jeg har gjort frem til nå, i et arbeidsmiljø jeg trives svært godt i, sier Maren Larsen Borgan (30).

- Jeg er også klar for å påta meg det ekstra ansvaret rollen som partner medfører, sier hun.

Borgan sitter i styret i advokatfirmaet.

De fleste er partnere

Også Astri R. Stautland (28) ser det som en tillitserklæring å bli partner, forteller hun.

- Jeg ser frem til å jobbe videre med både klienter og gode kolleger, nå med enda litt mer ansvar, sier hun.

Ifølge Tilsynsrådets register, er det 84 advokater med bevilling i firmaet pr. dato, og 18 advokatfullmektiger.

63 av de 84 advokatene har tittelen partner, ifølge firmaets nettsider. Nå økes altså antallet til 65, noe som betyr at 77 prosent av advokatene i firmaet er partnere. 

Elden har nå kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Hamar, Haugesund og Sandefjord.

Mens Elden i 2022 hadde et resultat før skatt på 70,4 millioner kroner, ble resultatet før skatt i 2023 redusert til 38,4 millioner kroner, ifølge selskapets årsregnskap. Firmaet hadde honorarinntekter på 248,5 millioner kroner, og er landets 20. største advokatfirma, målt i omsetning.

Powered by Labrador CMS