Ekstremismekommisjon skal gi svar om hvordan ekstremisme oppstår

Regjeringen går inn for å opprette en slik kommisjon for å lære mer om hvordan ekstremisme kan forebygges.

I Hurdalsplattformen foreslår den påtroppende regjeringen en rekke tiltak innen justissektoren. For å bekjempe ekstremisme skal det opprettes en egen ekstremismekommisjon.

Kommisjonens formål vil være å gå dypere inn i hvordan ekstremisme oppstår, hvilke tiltak som fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme, og også å styrke freds- og menneskerettssentre i Norge.

Powered by Labrador CMS