Illustrasjonsfoto: iStock/Anetlanda
Illustrasjonsfoto: iStock/Anetlanda

Kartverket stenger matrikkel og grunnbok

Må gjøre 110 millioner endringer før det nye kommune-Norge trer i kraft fra 1. januar 2020.

Publisert Sist oppdatert

1. januar 2020 blir 109 av landets kommuner slått sammen til 43, og 13 fylker omgjort til seks. 311 kommuner får nytt kommunenummer, og 3,6 millioner innbyggere berøres.

Derfor må Kartverket gjøre rundt 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskifte, skriver de på sine nettsider.

Det betyr at matrikkelen ikke vil være tilgengelig for oppdateringer fra 13. desember klokken 18.00 og ut året, totalt i ni virkedager. Det samme gjelder for grunnboken fra 27. desember klokken 19.00, altså i én virkedag.

- Må kvalitetssikre

Rundt 110 millioner endringer i grunnbok og matrikkel innebærer store mengder data, som vi er nødt til å kvalitetssikre internt hos oss før vi slipper dem fra oss, forteller Wenche Rognås i Kartverket til Advokatbladet.

Wenche Rognås er prosjektleder for teknisk gjennomføring av kommune- og regionreformene i matrikkel og grunnbok i Kartverket. Foto: Synne Storvik
Wenche Rognås er prosjektleder for teknisk gjennomføring av kommune- og regionreformene i matrikkel og grunnbok i Kartverket. Foto: Synne Storvik

- Andre dataeiere og leverandører som leverer tjenester og innhold basert på grunnbok og matrikkel har gitt oss tilbakemeldinger på at stenging av matrikkel i ni virkedager og av grunnbok i én virkedag, vil gi dem tid til å rigge egne systemer og dimensjonere opp for de enorme datamengdene. Vi jobber for sømløs dataflyt og for en vellykket gjennomføring av kommune- og fylkessammenslåingene, slik at kommune-Norge går på skinner fra første dag i det nye året.

Rognås understreker at kvalitetssikret data fra matrikkel og grunnbok er viktige nøkkelkomponenter for at andre dataeiere og dataleverandører i offentlig og privat sektor skal lykkes med sine leveranser og tjenester fra 1. januar 2020.

Tilgang via Kartverket innsynstjenester

Matrikkelen er ett av landets tre basisregistre sammen med Enhetsregisteret og Folkeregisteret, og det er her man kan finne informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Grunnboka inneholder opplysninger om tinglyste rettigheter i eiendommer.

Gjennom nedeperioden vil dataene være tilgjengelig gjennom Kartverkets innsynstjenester, men da med data fra frystidspunktet. Dette gjelder både matrikkel, Seeiendom, E-handel og grunnbok.